Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów.
 • Ostatnia zmiana 29.10.2021 przez Zakład Radiologii

  Tematyka wykładów

  Tematy ćwiczeń:

  1. Fizyczne i techniczne podstawy działania aparatury rentgenowskiej.

  Właściwości promieniowania X. Oddziaływanie promieniowania X z materią. Biologiczne skutki działania promieniowania rentgenowskiego.

  2.  Ochrona radiologiczna pacjenta. Ochrona radiologiczna personelu.

  3. Zdjęcia wewnątrzustne  i zewnątrzustne– anatomia prawidłowa.

  • zdjęcia wewnątrzustne zębowe
  • zdjecia zgryzowe
  • zdjecia skrzydłowo-zgryzowe
  • pantomogram

  4. Zdjęcia wewnątrzustne i zewnątrzustne- metody wykonywania.

  5. CBCT- zastosowanie w diagnostyce stomatologicznej