• Prawo - II r. I st..
 • Ostatnia zmiana 31.03.2022 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Prawo - II r. I st.

   

  AKTUALNOŚCI

  Zajęcia będą realizowane na platformie Blackboard (Narzędzia kursu -> Blackoard Collaborate Ultra -> Dołącz do sesji): 

  Platforma Blackboard UMB

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  dr Emilia Sarnacka

  emilia.sarnacka@umb.edu.pl

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ

   

  24.02.2022 godz. 8.00-11.00

  Wprowadzenie do prawoznawstwa.
  Podstawy prawa medycznego

  Prawa pacjenta jako prawa człowieka.
  Prawa dziecka jako pacjenta.

  10.03.2022 godz. 8.00-11.00

  Prawne aspekty wykonywania zawodu położnej – edukacja, kompetencje, zasady wykonywania zawodu pielęgniarki.

  17.03.2022 godz. 8.00-11.00

  Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych – organizacja, zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki członków samorządu.

  Odpowiedzialność prawna położnej.

  31.03.2022 godz. 11.30-14.30

  zajęcia na TEAMS

  Obowiązki położnej w stanie epidemii i zagrożenia epidemicznego.

  Prawa kobiety rodzącej.

   

   

  LITERATURA PODSTAWOWA

  1. D. Karkowska, Prawo medyczne dla pielęgniarek, Wolters Kluwer, 2. Wyd., Warszawa 2020
  2. Agnieszka Fiutak, Prawo w medycynie, CH BECK, 5. Wyd., Warszawa 2019
  3. A. Górski, E. Sarnacka (red.), Prawo a stan epidemii, Białystok 2021

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. B. Kmieciak, Prawa dziecka jako pacjenta, Warszawa 2016
  2. D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016
  3. R. Kubiak, Prawo medyczne, wyd. 3, Warszawa 20211

   

  SYLABUS