• Prawo w praktyce położniczej - I r. II st. stacjonarne.
 • Ostatnia zmiana 13.10.2021 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Prawo w praktyce położniczej - I r. II st. stacjonarne

   

  AKTUALNOŚCI

  Przedmiot będzie realizowany za pomocą narzędzia Blackboard Collaborate Ultra:

  Platforma Blackboard UMB

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  dr Emilia Sarnacka

  emilia.sarnacka@umb.edu.pl

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ

  Wykłady

  Termin zajęć

  Temat

  14.10.2021 r.
  godz. 8.00-11.00

  Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych

  21.10.2021 r.
  godz. 8.00-11.00

  Kompetencje zawodowe położnych a posiadane kwalifikacje zawodowe

  28.10.2021 r.
  godz. 8.00-11.00

  Prawo w sytuacjach trudnych etycznie a wykonywanie zawodu położnej I

  Prawne aspekty błędów medycznych.

  4.11.2021 r.
  godz. 8.00-11.00

  Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

  Podstawy RODO w ochronie zdrowia

   

   

   

   

   

   

   

   

  Seminaria

  Termin zajęć

  Temat

  18.11.2021 r.
  godz. 8.00-11.00

  Wykonywanie zawodu położnej w stanie zagrożenia epidemicznego i epidemii

  25.11.2021 r.
  godz. 8.00-11.00

  Prawo w sytuacjach trudnych etycznie a wykonywanie zawodu położnej II

  2.12.2021 r.
  godz. 8.00-11.00

  9.12.2021 r.
  godz. 8.00-9.30

  Prawo cywilne, karne i zawodowe a wykonywanie zawodu położnej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LITERATURA PODSTAWOWA

  1. D. Karkowska, Prawo medyczne dla pielęgniarek, Wolters Kluwer, 2. Wyd., Warszawa 2020
  2. W. Lis, M. Sadowska (red.), Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
  3. A. Górski, E. Sarnacka (red.), Prawo a stan epidemii, Białystok 2021

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. R. Kubiak, Prawo medyczne, wyd. 3, Warszawa 2021
  2. Agnieszka Fiutak, Prawo w medycynie, CH BECK, 5. Wyd., Warszawa 2019
  3. M. Jackowski, Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

   

  SYLABUS