Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prawo w praktyce położniczej - I r. II st. stacjonarne.
 • Prawo w praktyce położniczej - I r. II st. stacjonarne.
 • Ostatnia zmiana 10.11.2022 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Prawo w praktyce położniczej - I r. II st. stacjonarne

   

  AKTUALNOŚCI

  Przedmiot będzie realizowany za pomocą narzędzia Blackboard Collaborate Ultra:

  Platforma Blackboard UMB

   

  Egzamin odbędzie się dnia 7.12.2022 r.  o godz. 13.00  w Auli 1.7 w budynku WNoZ przy ul. Szpitalnej.

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  dr Emilia Sarnacka

  emilia.sarnacka@umb.edu.pl

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ

  Wykłady

  Termin zajęćTemat 

  6.10.2022 godz. 8.00-11.00

  13.10.2022 godz. 8.00- 9.30

  Kompetencje zawodowe położnej a posiadane kwalifikacje zawodowe

  13.10.2022 godz. 9.30-11.00

  20.10.2022 godz. 8.00-11.00

  Prawne aspekty błędów medycznych

  27.10.2022 godz. 8.00-11.00

  Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  3.11.2022 godz. 8.00-9.30Podstawy RODO w ochronie zdrowia

   

   

  Seminaria

  Termin zajęć

  Temat

  3.11.2022 godz. 9.30-11.00

  10.11.2022 r.
  godz. 8.00-11.00

  Prawo cywilne, karne i zawodowe a wykonywanie zawodu położnej. Wykonywanie zawodu położnej w stanie zagrożenia epidemicznego i epidemii

  17.11.2022 r.
  godz. 8.00-11.00

  Błędy medyczne w położnictwie. Analiza orzeń sądowych 

  24.11.2023 r.
  godz. 8.00-9.30

  Uprawnienia położnych związane z wystawianiem recept.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LITERATURA PODSTAWOWA

  1. Karkowska D.: Prawo medyczne dla pielęgniarek. Wyd. 2. Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
  2. Fiutak A.: Prawo w medycynie. Wyd. 6. CH BECK, Warszawa 2021.
  3. Górski A., Sarnacka E. (red.): Prawo a stan epidemii. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2021.

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Karkowska D.: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. Wyd. 3. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
  2. Kubiak R.: Prawo medyczne. Wyd. 3. CH Beck, Warszawa 2021

  Zielińska E. (red.): System prawa medycznego. Tom 2. Regulacja prawna czynności medycznych, CH BECK, Warszawa 2019.

   

  SYLABUS