Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prawo oświatowe - III r..
 • Ostatnia zmiana 26.10.2022 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Prawo oświatowe - III r.

  AKTUALNOŚCI

  Przedmiot będzie realizowany za pomocą narzędzia Blackboard Collaborate Ultra:

  Platforma Blackboard UMB 

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  dr Emilia Sarnacka

  emilia.sarnacka@umb.edu.pl

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ

  Termin zajęć

  Temat

  26.10.2022 godz. 11.00-13.15

  Wprowadzenie do prawa oświatowego.

  9.11.2022 godz. 11.00-13.15

  16.11.2022 godz. 11.00-13.15

   

  Organizacja kształcenia w placówkach publicznych i niepublicznych.

  23.11.2022 godz. 11.00-13.15

  Kształcenie osób z zagranicy oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

  30.11.2022 godz. 11.00-13.15

  Awans zawodowy logopedy w placówce oświatowej.


  LITERATURA PODSTAWOWA

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.).

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 z późn. zm.).