• Prawo medyczne - II r..
 • Ostatnia zmiana 01.10.2021 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Prawo medyczne - II r.

   

  AKTUALNOŚCI

  Przedmiot będzie realizowany za pomocą narzędzia Microsoft Teams. Linki do zajęć oraz materiały do przedmiotu dostępne są na platformie Blackboard:

  Platforma Blackboard UMB

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  dr Emilia Sarnacka

  emilia.sarnacka@umb.edu.pl

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ

    

  Termin zajęć

  Temat

  14.01.2022
  godz. 8.00-11.00

  Wprowadzenie do prawa. Podstawy prawa medycznego.

  Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych

  21.01.2022
  godz. 8.00-11.00

  Prawa pacjenta.

  28.01.2022
  godz. 8.00-11.00

  Wykonywanie zawodu logopedy w systemie opieki zdrowotnej

  Prawo medyczne a stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii

  4.02.2022
  godz. 8.00-10.15

  Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia


  LITERATURA PODSTAWOWA

  1. R. Kubiak, A. Liszewska, Prawo medyczne dla fizjoterapeutów, CH BECK, Warszawa 2020

  2. A. Górski, E. Sarnacka (red.), Prawo a stan epidemii, Białystok 2021

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. B. Kmieciak, Prawa dziecka jako pacjenta, Warszawa 2016
  2. D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016
  3. R. Kubiak, Prawo medyczne, wyd. 3, Warszawa 2021

   

  SYLABUS