Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prawo medyczne - II r..
 • Prawo medyczne - II r..
 • Ostatnia zmiana 01.02.2023 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Prawo medyczne - II r.

   

  AKTUALNOŚCI

  Przedmiot będzie realizowany za pomocą narzędzia Blackboard Collaborate Ultra:

  Platforma Blackboard UMB

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  mgr Karolina Góralczyk

  karolina.goralczyk@umb.edu.pl

   

  ZALICZENIE

  Zaliczenie zajęć odbędzie się w dniu 8 lutego 2023 roku (środa) o godz. 16:00 w auli 1.8. WNoZ.

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ

      

  Termin zajęć

  Temat

  20.01.2023 godz. 8.00-11.00

  Wprowadzenie do prawa. Podstawy prawa medycznego.

  Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych

  27.01.2023 godz. 8.00-11.00

  Prawa pacjenta.

  Wykonywanie zawodu logopedy w systemie opieki zdrowotnej

  3.02.2023 godz. 8.00-10.15

  Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

  Prawo medyczne a stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii


  LITERATURA PODSTAWOWA

  1. R. Kubiak, A. Liszewska, Prawo medyczne dla fizjoterapeutów, CH BECK, Warszawa 2020

  2. A. Górski, E. Sarnacka (red.), Prawo a stan epidemii, Białystok 2021

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. B. Kmieciak, Prawa dziecka jako pacjenta, Warszawa 2016
  2. D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016
  3. R. Kubiak, Prawo medyczne, wyd. 3, Warszawa 2021

   

  SYLABUS