• Ostatnia zmiana 08.10.2020 przez Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

  Dydaktyka

  Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady, seminaria oraz ćwiczenia zawarte w standardach kształcenia dla kierunku Dietetyka na studiach I° i II° stopnia.

   

   

  Działalność dydaktyczna również prowadzona jest dla studentów kierunków: Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia i Logopedia  

  Sylabusy przedmiotów  realizowanych w Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB.

   

  Regulamin 

   

  Wykłady Żywienie człowieka - I rok Licencjat

   

   

   

  Wykłady Żywienie w zdrowiu i chorobie - II rok Licencjat

   

   

   

  Wykłady Żywienie kliniczne - I rok Magisterskie