• Ostatnia zmiana 05.05.2022 przez Zakład Farmakologii

  Aktualności

   

   

              Informuję, że Wyjściówka z Farmakologii, odbędzie się w dniu 13.05.2022 o godz. 900 w Zakładzie Farmakologii.

  Białystok,2022-05-04

   


   

   

   EGAZMIN Z FARMAKOLOGII, odbędzie się w dniu 20.05.2022

   o godz.1200 w Collegium Universum.

   

   

  Białystok,2022-05-05

   

   

   

   


               Kolokwium II odbędzie się w dniu 1.IV.2022 o godz.900 w Collegium Universum

   

   

  28-III-2022 Białystok

   

   

   


   

   

   

               Kolokwium I  odbędzie się w dniu 14.I.2022 o godz.1100 w Sali Collegium Universum

   

   

  29-12-2021 Białystok

   

   

   


  III ROK   WYDZIAŁ LEKARSKI,

  KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

  rok akademicki – 2021/2022

  Semestr zimowy

  Zakład Farmakologii informuje, że ćwiczenia z Farmakologii w roku akademickim 2021/2022, będą odbywały się w:

            Czwartek                   8.00– 10.30

              Piątek                         8.00– 10.30

  Pierwsze ćwiczenia odbędą się 7 i 8 października 2021                        

  Wykłady będą odbywały się on - line.          

  Pierwszy wykład odbędzie się w dniu  7.10.2021

  Obecność na wykładach i ćwiczeniach obowiązkowa.

  Kierownik przedmiotu: Prof. dr hab. Adam Hołownia

  e-mail: zfarm@umb.edu.pl

  Dyżur dydaktyczny Kierownika przedmiotu : Prof. dr hab. Adama Hołowni

  (do ustalenia).

  Dr Edyta Gołąbiewska  jest odpowiedzialna organizacyjnie

  za dydaktykę w Zakładzie Farmakologii, e – mail: edyta.golabiewska@umb.edu.pl

  tel. 85 7485570 pokój Nr 471.

   

  Wszystkie informacje dydaktyczne są umieszczone na tablicy ogłoszeń przed Zakładem Farmakologii oraz  publikowane na stronie internetowej http://www.umb.edu.pl/wl/zaklad-farmakologii.

  Bardzo proszę studentów o zapoznanie się z regulaminem dydaktycznym i warunkami zaliczenia przedmiotu.

   

   

  Białystok, 2021-09-24