Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Materiały dydaktyczne.