Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warunki zaliczenia.
 • Ostatnia zmiana 29.09.2023 przez Zakład Farmakologii

  Warunki zaliczenia

  III rok Wydział Lekarski UMB kierunek lekarsko-dentystyczny, rok akademicki 2023/2024

  Warunki zaliczenia przedmiotu.

   

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z Farmakologii jest:
  - Obecność na zajęciach obowiązkowych
  - Zaliczenie wszystkich 4 kolokwiów, receptury i ćwiczeń

  Egzamin końcowy w formie testu odbędzie się w sesji letniej po VI semestrze.

  Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.

  Na egzaminie końcowym obowiązuje następująca skala ocen:
  <60% ndst (2)
  60%-69% dst (3)
  70%-79% d.db (3,5)
  80%-89% db (4)
  90%-95% p.db (4,5)
  >96% bdb (5)

   

  Wyniki kolokwiów i egzaminu końcowego zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń, będą także opublikowane na stronie internetowej zakładu.

  Białystok, 2023-09-15