• Ostatnia zmiana 05.10.2021 przez Zakład Farmakologii

  Warunki zaliczenia

  III rok Wydział Lekarski UMB kierunek lekarsko-dentystyczny, rok akademicki 2021/2022

  Warunki zaliczenia przedmiotu.

   

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z Farmakologii jest:
  - Obecność na zajęciach obowiązkowych
  - Zaliczenie wszystkich 2 kolokwiów, receptury i ćwiczeń

  Egzamin końcowy w formie testu odbędzie się w sesji letniej

  po VI semestrze.

  Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60%

  prawidłowych odpowiedzi.

  Na egzaminie końcowym obowiązuje następująca skala ocen:
  <60%       ndst (2)
  60%-69%  dst (3)
  70%-79% d.db (3,5)
  80%-89%   db (4)
  90%-95%  p.db (4,5)
  >96%        bdb (5)

   

  Wyniki kolokwiów i egzaminu końcowego zostaną umieszczone  na tablicy ogłoszeń, będą także opublikowane na stronie internetowej zakładu.

  Białystok, 2021-09-24