Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć.
 • Ostatnia zmiana 20.10.2023 przez Zakład Farmakologii

  Harmonogram zajęć

   

   

  III ROK KIERUNEK LEKARSKO – DENTYSTYCZNY

  rok akademicki – 2023/2024

  Program ćwiczeń - semestr zimowy i letni

  (Ćwiczenia - czwartki i piątki od 8.00-10.15; Wykłady czwartek 11.00-12.30 s. USK)

   

   

  Moduł I –  Farmakologii ogólna, farmakokinetyki, farmakodynamika, leki hormonalne.

   

  Ćwiczenie 1. 5-6.10.2023

  Farmakologia ogólna. Farmakodynamika

  Farmakokinetyka i modele farmakokinetyczne

   

  Ćwiczenie 2. 12-13.10.2023

  Hormony i leki hormonalne cz. I ( przysadka, podwzgórze, hormony kory nadnerczy)

   

  Ćwiczenie 3. 19-20.10.2023

   Hormony i leki hormonalne cz. II ( tarczyca, cukrzyca)

   

  Ćwiczenie 4.  26-27.10.2023

  Hormony i leki hormonalne cz. III ( hormony płciowe, gospodarka wapniowo – fosforanowa)

   

  Quiz 1  9-10.11.2023

  Moduł II – Farmakologia obwodowego  i ośrodkowego układu nerwowego.

  Ćwiczenie 5.  9-10.11.2023

  Farmakologia, układ autonomiczny. Leki układu cholinergicznego, leki zwiotczające

  Leki układu adrenergicznego

   

  Ćwiczenie 6. 16-17.11.2023

  Leki stosowane w leczeniu bólu: Opioidy, NLPZ, Koanalgetyki

   

  Ćwiczenie 7. 23-24.11.2023

  OUN cz. I Leki uspokajające, nasenne, p/lękowe. Leki znieczulenia ogólnego i miejscowego

   

  Ćwiczenie 8. 30.11.-1.12.2023

  OUN cz. II Leki p/psychotyczne, leki p/depresyjne

  OUN cz. III Leki p/padaczkowe i leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych. Uzależnienia. Leki psychozomimetyczne

   

  Quiz 2  7.12.2023

   

   

  Moduł III –Farmakologia układu krążenia i hematologia, układu pokarmowego

                      i oddechowego

   

  Ćwiczenie 9. 7-8.12.2023

  Leki układu krążenia cz. I: niedokrwistości, lek stosowany w niedokrwistościach, hematopoetyczne czynniki wzrostu. Leki stosowane w zaburzeniach krzepnięcia.

   

  Ćwiczenie 10. 14-15.12.2023

  Leki układu krążenia cz. II: leczenie nadciśnienia

   

  Ćwiczenie 11. 21-22.12.2023

  Leki układu krążenia cz. III: Leki p/miażdżycowe. Leki stosowane w dławicy piersiowej.

   

  Ćwiczenie 12. 4-5.01.2024

  Leki układu krążenia cz. IV: Leki stosowane w niewydolności serca. Leki antyarytmiczne. Stany nagłe.

   

  Ćwiczenie 13. 11-12.01.2024

  Leki układu oddechowego

  Leki układu pokarmowego

   

  Quiz 3  18.01.2024

   

  Moduł IV – Chemioterapia , immunofarmakologia.

   

  Ćwiczenie 14.  18-19.01.2024

  Leki p/bakteryjne

   

  Ćwiczenie 15. 25-26.01.2024

   Leki p/wirusowe, p/grzybicze, p/robacze

   

  Ćwiczenie 16. 22-23.02.2024

  Immunofarmakologia. Leki stosowane w dnie moczanowej i reumatologii,

   leki p/nowotworowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Quiz 4. 29.02.2024

   

  Ćwiczenie 17. 7-8.03.2024

  Receptura

  22.02.2024 Receptura magistralna i oficynalna.

   

  Quiz 5  Zaliczenie receptury 14.03.2024