Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kosmetologia II stopnia (rok I; semestr II) – Surowce kosmetyczne.
  • 10.02.2022 Zakład Chemii Organicznej

    Kosmetologia II stopnia (rok I; semestr II) – Surowce kosmetyczne