• 22.10.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Szczegółowy rozkład zajęć

   

  Szczegółowy rozkład zajęć z "Surowców kosmetycznych" w roku akademickim 2019-2020 [74] → ważne: w tym pliku daty są nieaktualne

   


   

  MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - pliki do pobrania

   


   

  K O S M E T O L O G I A – studia II stopnia

  SUROWCE  KOSMETYCZNE

  2019/2020  (semestr II – letni)

   

  Nr

  WYKŁADY

  Data

  1

  OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ DOTYCZĄCYCH SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH, ICH PODZIAŁ ORAZ ZWIĄZEK Z NAUKAMI POKREWNYMI

  27.02.2020 r.

  2

  SUROWCE ROŚLINNE JAKO ŹRÓDŁO BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH I FUNKCJONALNYCH SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH

  5.03.2020 r.

  3

  SUBSTANCJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO STANOWIĄCE SUROWCE KOSMETYCZNE. SUROWCE KOSMETYCZNE SYNTETYCZNE I POCHODZENIA GEOLOGICZNEGO

  Zakres materiału obowiązujący na wykładzie 3 (planowanym na 12.03.2020 r.)

  Wykład 3 - W3 2019-2020

  12.03.2020 r.

  4

  SUROWCE KOSMETYCZNE SPOŚRÓD ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH STOSOWANE W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH I HIGIENICZNYCH. LIPIDY I ICH WYBRANE POCHODNE JAKO SUROWCE KOSMETYCZNE

  Wykład 4 - W4 2019-2020

  19.03.2020 r.

  5

  BARWNIKI I PIGMENTY W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH

  Wykład 5 - W5 2019-2020

  26.03.2020 r.

  6

  WYBRANE SKŁADNIKI KOSMETYKÓW WYKORZYSTYWANE W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH I HIGIENICZNYCH. POLIMERY I NANOMATERIAŁY W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH

  Wykład 6 - W6 2019-2020

  Nanocząstki, nanotechnologia - potencjalne zagrożenia środowiskowe i zawodowe

  Nanomateriały w produktach kosmetycznych

  Nanostruktury - ogólne informacje. Zastosowanie nanoobiektów w medycynie i kosmetologii

  Nanotechnologia w kosmetyce

  Nanotechnologia w zastosowaniach biologicznych

  Ryzyko związane z wykorzystaniem nanocząstek w kosmetykach

  Polimery

  2.04.2020 r.

  Nr

  SEMINARIA

  Data

  1

  OCENA TOŻSAMOŚCI SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH W OPARCIU O ANALIZĘ CECH FIZYKO-CHEMICZNYCH. METODY STABILIZACJI FORMY KOSMETYKU

  Zakres materiału obowiązujący na seminarium 1 [62]

  28.02.2020 r.

  2

  NOMENKLATURA SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH. REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH

  Zakres materiału obowiązujący na seminarium 2

  6.03.2020 r.

  3

  LISTY DOZWOLONYCH, NIEDOZWOLONYCH I WARUNKOWO DOPUSZCZONYCH SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH. OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKU. OPIS GOTOWEGO PRODUKTU, JEGO OZNAKOWANIE

  Zakres materiału obowiązujący na seminarium 3

  Seminarium 3 - zagadnienia do samodzielnego opracowania

  Zanim Kosmetyk Trafi Na Sklepową Półkę

  Zarządzanie bezpieczeństwem kosmetyków w świetle przepisów unijnych

  Rozporządzenie Komisji UE w sprawie niektórych substancji CMR

  Rozporządzenie WE 1223/2009

  13.03.2020 r.

  4

  LIPIDY – PODZIAŁ, POZYSKIWANIE ORAZ ROLA I WYKORZYSTANIE W PREPARATACH KOSMETYCZNYCH

  Zakres materiału obowiązujący na seminarium 4

  Seminarium 4 - zagadnienia do samodzielnego opracowania

  Lipidy

  Lanolina i surowce z niej otrzymywane

  Oleje egzotyczne

  Oleje roślinne jako surowce kosmetyczne

  Otrzymywanie oleju rzepakowego

  Technologia - oleje tłoczone na zimno

  20.03.2020 r.

  5

  DESTYLACJA FRAKCJONOWANA ROPY NAFTOWEJ – PRODUKTY KOSMETYCZNE OTRZYMYWANE TĄ DROGA, ICH ZNACZENIE I WYKORZYSTANIE W KOSMETYCE

  Zakres materiału obowiązujący na seminarium 5

  Ogłoszenie do seminarium 5

  Seminarium 5 - zagadnienia do samodzielnego opracowania

  Ropa naftowa - powstawanie i przeróbka

  27.03.2020 r.

  6

  WITAMINY JAKO SUROWCE KOSMETYCZNE

  Zakres materiału obowiązujący na seminarium 6

  Seminarium 6 - zagadnienia do samodzielnego opracowania

  Witaminy w przemyśle kosmetycznym

  Witamina E w kosmetyce i farmacji

  Quasi witaminy

  Retinoidy w kosmetyce

  3.04.2020 r.

  Nr

  ĆWICZENIA

  Data

  1

  ĆWICZENIE ORGANIZACYJNE

  OCENA TOŻSAMOŚCI WYBRANYCH SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH

  Zasady bezpiecznej pracy w pracowni ćwiczeniowej Zakładu Chemii Organicznej

  Zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu 1

  Instrukcja wykonania ćwiczenia 1

  Tabela 1

  Tabela 2

  27-28.02.2020 r.

  2

  PŁYNY KOSMETYCZNE

  Zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu 2

  Instrukcja wykonania ćwiczenia 2

    Protokół sprawozdania (tabela)

  5-6.03.2020 r.

  3

  MLECZKA, ŚMIETANKI I BALSAMY

  Zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu 3

  Instrukcja wykonania ćwiczenia 3

  Protokół sprawozdania (tabela)

  12-13.03.2020 r.

  4

  KREMY KOSMETYCZNE I MAŚCI

  Zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu 4

  Instrukcja wykonania ćwiczenia 4

  Protokół sprawozdania (tabela)

  19-20.03.2020 r.

  5

  MASKI KOSMETYCZNE

  Zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu 5

  Instrukcja wykonania ćwiczenia 5

  Protokół sprawozdania (tabela)

  26-27.03.2020 r.

  6

  ŚRODKI DO PIELĘGNACJI RĄK I PAZNOKCI

  Zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniu 6

  Instrukcja wykonania ćwiczenia 6

  Protokół sprawozdania (tabela)

  2-3.04.2020 r.

  Pracownia uzupełniająca

  6-9.04.2020 r.

  Kolokwium zaliczeniowe (dotyczy wyłącznie studentów, którzy nie spełniają warunków dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej)

  17.04.2020 r.

  KOLOKWIUM SEMINARYJNE

  9.04.2020 r.

  EGZAMIN

  29.04.2020 r.

  22-26.06.2020 r.