• 10.02.2022 Zakład Chemii Medycznej

    Koordynator przedmiotu

     

    dr hab. n. med. Iwona Radziejewska

    e-mail: iwona@umb.edu.pl

    tel. 85 748 5675