• 10.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

    Program nauczania

    Aktualny sylabus przedmiotu znajduje się na stronie Wydziału w zakładce studia przeddyplomowe - analityka medyczna - informacje dla studentów - sylabusy
    (SYLABUS - ANALITYKA MEDYCZNA 2 ROK)