• 10.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Podręczniki

  Literatura podstawowa:

  1. Thor  P.: Podstawy patofizjologii człowieka; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007 lub 2009.

  2. Silbernagl S., Lang F.: Atlas patofizjologii; MedPharm, Wrocław 2011.

   

  Literatura uzupełniająca:

  1. Maśliński S., Ryżewski J.: Patofizjologia tom 1-2; PZWL, Warszawa 2007.

  2. Kumar V., Cotran R.S., Robbins S.L.: Robbins Patologia; Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2005.

  3. Zahorska-Markiewicz B., Małecka-Tendera E.: Patofizjologia kliniczna; Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

  4. Damjanov I.: Patofizjologia; Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010.

  5. Badowska-Kozakiewicz A.M.: Patofizjologia człowieka; PZWL, Warszawa 2013.

  6. Guzek J.W.: Patofizjologia człowieka w zarysie; PZWL, Warszawa 2008.

  7. Kanikowska D., Witowski J.: Patofizjologia - repetytorium; PZWL, Warszawa 2018.

  8. Lilly L.S.: Patofizjologia chorób serca; Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.

  9. Interna Szczeklika - mały podręcznik 2015 (lub nowsze); Medycyna Praktyczna – wydanie internetowe dostępne po zalogowaniu na stronie
      http://www.mp.pl/interna/