• 15.11.2016 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 10

  PATOFIZJOLOGIA UKŁADU POKARMOWEGO CZ. 1.

  1. Przypomnienie wiadomości z anatomii i fizjologii układu pokarmowego:

  a) narządy układu pokarmowego i ich rola

  b) budowa ściany przewodu pokarmowego

  c) komórki błony śluzowej żołądka i ich rola

  d) trawienie i wchłanianie pokarmu

  2. Główne objawy zaburzonej funkcji przewodu pokarmowego:

  a) nudności i wymioty – definicje, przyczyny, mechanizm odruchu wymiotnego, skutki/powikłania

  b) dysfagia i odynofagia – definicje i przyczyny

  c) dyspepsja i zgaga – definicje i przyczyny

  d) biegunka:

  - definicja

  - podział ze względu na czas trawania (biegunka ostra i przewlekła) - definicje i przyczyny

  - podział ze względu na patogenezę (biegunka osmotyczna, wydzielnicza/sekrecyjna, motoryczna, wysiękowa/zapalna) - definicje i przyczyny

  - skutki/powikłania

  e) zaparcie – definicja, przyczyny, skutki/powikłania 

  f) krwawienie z przewodu pokarmowego:

  - przyczyny i objawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (mechanizm powstawania wymiotów fusowatych i smolistych stolców)

  - przyczyny i objawy krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

  3. Zaburzenia funkcji przełyku:

  a) achalazja – definicja, przyczyny, objawy/powikłania

  b) zapalenie przełyku – definicja, przyczyny, objawy/powikłania

  c) uchyłki przełyku – definicja, przyczyny, objawy/powikłania

  d) przepuklina rozworu przełykowego przepony – definicja i rodzaje, przyczyny, objawy/powikłania

  e) choroba refluksowa przełyku (GERD):

  - definicja choroby refluksowej przełyku

  - czynniki wpływające na napięcie dolnego zwieracza przełyku (LES)

  - czynniki zapobiegające refluksowi

  - etiopatogeneza choroby refluksowej przełyku

  - objawy (typowe – przełykowe i atypowe – pozaprzełykowe) i powikłania choroby refluksowej przełyku

  4. Zaburzenia funkcji żołądka i dwunastnicy:

  a) mechanizmy obronne błony śluzowej żołądka

  b) mechanizmy regulujące wydzielanie soku żołądkowego

  c) zapalenie żołądka – definicja i etiopatogeneza ostrego i przewlekłego zapalenia żołądka

  d) choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy:

  - definicja nadżerki i owrzodzenia

  - przyczyny choroby wrzodowej

  - patogeneza choroby wrzodowej:

    -- zaburzenie równowagi pomiędzy czynnikami obrony i agresji

    -- rola Helicobacter pylori w patogenezie owrzodzeń

    -- rola niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w patogenezie owrzodzeń [obowiązują informacje z ćw. 1 dotyczące powstawania pochodnych kwasu arachidonowego]

  - objawy i powikłania choroby wrzodowej

  - szczególne rodzaje owrzodzeń (wrzód ostry, wrzody w zespole Zollingera-Ellisona)

  5. Zaburzenia funkcji jelit:

  a) zaburzenia wchłaniania:

  - przyczyny i skutki zaburzeń wchłaniania (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń wchłaniania białek, tłuszczów, węglowodanów)

  - celiakia (enteropatia glutenowa) – definicja, etiopatogeneza, objawy/powikłania

  b) zespół jelita drażliwego (IBS) – definicja, etiopatogeneza, objawy

  c) nieswoiste zapalenia jelit – definicje, etiopatogeneza, rozmieszczenie i charakter zmian, objawy/powikłania miejscowe i ogólnoustrojowe:

  - choroba Leśniowskiego-Crohna

  - wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa)

  d) niedrożność jelit – definicja, etiopatogeneza, objawy/powikłania

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących przewodu pokarmowego.