• 21.12.2018 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 12

  PATOFIZJOLOGIA NEREK.

  1. Podstawowe informacje z anatomii i fizjologii dotyczące układu wydalniczego:

  a) budowa i funkcja nerek

  b) budowa nefronu i procesy zachodzące w jego poszczególnych częściach

  c) budowa aparatu przykłębuszkowego oraz fizjologia układu renina-angiotensyna-aldosteron

  d) hormony wpływające na funkcję nerki

  2. Parametry oceniające funkcję nerki:

  a) nerkowy przepływ krwi (RBF) i osocza (RPF)

  b) współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) i sposoby jego oceny (klirens inuliny, klirens kreatyniny)

  c) pozabiałkowe związki azotowe we krwi (w tym stężenie kreatyniny i mocznika we krwi) oraz definicja i przyczyny azotemii

  d) próg nerkowy glukozy

  e) główne parametry prawidłowego moczu (badanie ogólne moczu)

  3. Wybrane zaburzenia parametrów moczu:

  a) białkomocz (proteinuria) – definicja, przyczyny białkomoczu przednerkowego, nerkowego i zanerkowego, skutki bialkomoczu

  b) glukozuria, ketonuria, hematuria – definicja i przyczyny

  c) anuria/oliguria/poliuria – definicja i przyczyny

  4. Kliniczne manifestacje chorób nerek:

  a) zespół nefrytyczny – przyczyny i skutki

  b) zespół nefrotyczny (nerczycowy) – przyczyny i skutki

  5. Uszkodzenia nerek:

  a) kłębuszków nerkowych (glomerulopatie):

  - zapalne (kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN) – definicja, klasyfikacja, przyczyny, patogeneza, objawy/powikłania)

  - niezapalne – przyczyny

  b) kanalików nerkowych (tubulopatie) i śródmiąższu nerek - przyczyny

  6. Ostra niewydolność nerek (ONN):

  - definicja ostrej niewydolności nerek (ONN) i ostrego uszkodzenia nerek (AKI)

  - przyczyny i patogeneza ONN przednerkowej, nerkowej i zanerkowej

  - etapy

  - objawy/powikłania

  7. Przewlekła niewydolność nerek (PNN):

  - definicja przewlekłej niewydolność nerek (PNN) i przewlekłej choroby nerek (PChN)

  - przyczyny

  - patogeneza

  - stadia (kategorie) PChN; w tym: mocznica (uremia) – definicja, rodzaje toksyn mocznicowych i ich właściwości, skutki mocznicy

  - objawy/powikłania (w tym patogeneza osteodystrofii nerkowej w PNN)

  8. Kamica nerkowa:

  - definicja

  - rodzaje kamieni nerkowych

  - czynniki sprzyjające wytrącaniu się kamieni nerkowych

  - objawy/powikłania kamicy nerkowej

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących nerek.

  Interpretacja wyników badania ogólnego moczu.