Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Zakładu.