• Ostatnia zmiana 18.09.2019 przez Zakład Biotechnologii Żywności

  Sylabusy

   

  Kierunek: Dietetyka, studia stacjonarne I stopnia

  Rok I: Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo

  Rok II: Edukacja ekologiczna

  Rok II: Przechowalnictwo żywności

  Rok III: Historia żywności i żywienia

  Rok III: Podstawy biotechnologii żywności

  Rok III: Systemy jakości żywności

  Rok III: Podstawy żywienia zbiorowego

   

  Kierunek: Dietetyka, studia stacjonarne II stopnia

  Rok I: Produkcja potraw i towaroznawstwo

  Rok I: Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach

  Rok II: Prozdrowotne i antyodżywcze składniki żywności

  Rok II: Kuchnie świata