• Ostatnia zmiana 24.05.2017 przez Zakład Biotechnologii Żywności

  Studenckie Koło Naukowe

   
    

                       Czym się zajmujemy?

   

  1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka (szkolenia, warsztaty, wykłady).

  2. Oznaczanie składników biologicznie czynnych w produktach spożywczych, ocena jakościowa produktów spożywczych (badania laboratoryjne).

  3. Ocena jakościowa i ilościowa jadłospisów oraz zwyczajowego sposobu żywienia (badania ankietowe).

  4. Ocena stanu odżywienia (badania antropometryczne).

   

                                                                                                             prezentacja informacyjna