• Ostatnia zmiana 04.09.2019 przez Zakład Biotechnologii Żywności

  Plany zajęć

   

  Semestr zimowy

   

   

  Kierunek: Dietetyka, studia stacjonarne I stopnia

  Rok I: Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo

  Rok II: Edukacja ekologiczna

  Rok III: Historia żywności i żywienia człowieka

  Rok III: Podstawy biotechnologii

  Rok III: System HACCP w zakładach zbiorowego żywienia

  Rok III: Zasady cateringu

   

  Kierunek: Dietetyka, studia stacjonarne II stopnia

  Rok I: Produkcja potraw i towaroznawstwo

  Rok I: Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach

   

   

  Semestr letni

   

   

  Kierunek: Dietetyka, studia stacjonarne I stopnia

  Rok I: Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo

  Rok II: Przechowalnictwo żywności

   

  Kierunek: Dietetyka, studia stacjonarne II stopnia

  Rok I: Produkcja potraw i towaroznawstwo

  Rok II: Prozdrowotne i antyodżywcze składniki żywności

  Rok II: Kuchnie świata

   

  Kierunek: Dietetyka, studia niestacjonarne II stopnia

  Rok I: Produkcja potraw i towaroznawstwo

  Rok II: Prozdrowotne i antyodżywcze składniki żywności

  Rok II: Kuchnie świata