Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości kształcenia w dniu 18.01.2017 r..