Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Uczelni .
 • Ostatnia zmiana 04.10.2022 przez Administrator UMB

  O Uczelni

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to nowoczesna, prężnie rozwijająca się publiczna Uczelnia wyższa, której misją jest służenie społeczeństwu poprzez nowatorskie kształcenie profesjonalnej kadry medycznej, prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych na najwyższym międzynarodowym poziomie oraz rozwój działalności klinicznej zgodnie z postępem wiedzy medycznej.

  Przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Uczelnia stale inwestuje w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Naukowcy wyjeżdżają na liczne stypendia, staże, szkolenia, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach na świecie. Corocznie zwiększa się liczba współpracujących z Uniwersytetem Naukowców z zagranicy, reprezentujących dynamicznie rozwijające się światowe ośrodki badawcze. Działania te procentują wzrostem dorobku naukowego pracowników Uczelni.

  Liczba 134 profesorów tytularnych, 163 doktorów habilitowanych na 926 nauczycieli akademickich, daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce. Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to eksperci w swoich dziedzinach, zasiadający w komitetach naukowych, redakcjach czasopism oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy. Dynamiczna i kreatywna kadra to również ogromny potencjał w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, zarówno naukowych, jak i unijnych oraz w komercjalizacji badań.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest prekursorem i liderem w prowadzeniu prac nad sztuczną inteligencją w medycynie i przyczyniających się do jej rozwoju badań wielkoskalowych obejmujących genomikę, proteomikę, metabolomikę, radiomikę i bioinformatykę. Uniwersytet prowadzi również unikalne w tej części Europy badanie populacyjne obejmujące swoim zasięgiem 10 000 mieszkańców Białegostoku (Badanie Białystok Plus). Realizowane są unikatowe programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych. Dzięki prowadzonym projektom stworzono unikalną na skalę europejską bazę zawierającą wyniki analizy całego genomu kilkuset pacjentów z chorobami onkologicznymi (m.in. rakiem płuca, rakiem jajnika) i innymi chorobami cywilizacyjnymi (m.in. cukrzycą, otyłością). Uczelnia jest też liderem w wysokiej jakości bankowaniu materiału biologicznego. Zebrane dane służą do stworzenia Polskiej Bazy Medycyny HD, która ma służyć dogłębnemu poznaniu mechanizmów m.in. chorób nowotworowych, chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych i innych oraz wypracowaniu nowych celów terapeutycznych.

  Zapraszamy do obejrzenia filmu o medycynie HD

  Uczelnia dysponuje ultra nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w skład której wchodzą m.in.: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Centrum Badań Klinicznych, Centrum Medycyny Doświadczalnej, Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego oraz Centrum Symulacji Medycznych.

  Potwierdzeniem znaczącej pozycji Uniwersytetu są przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kategorie naukowe (w ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021): najwyższa możliwa A+ w dyscyplinie nauk farmaceutycznych i kategoria A w dyscyplinach: nauki medyczne i nauki  o zdrowiu.  Wynik ten jest jednym z najlepszych wśród wszystkich polskich uczelni. Ponadto UMB, jako jedyna polska uczelnia, zdobył prestiżowy grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020. W 2019 roku Uniwersytet zajął  11 miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w konkursie na uczelnię badawczą.

  Aktualnie na 16 kierunkach medycznych studiuje prawie 5800 studentów, w tym  ponad 400 w języku angielskim. Studenci zagraniczni pochodzą m.in. z Norwegii, SzwecjiStudenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Bibliotece., USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej.

  Zapraszamy na film o English Division

  Pełna oferta edukacyjna UMB to: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Hgiena Stomatologiczna, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Kosmetologia, Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne i Zdrowie Publiczne oraz studia doktoranckie i podyplomowe.

  Zapraszamy do obejrzenia cyklu filmów o kierunkach UMB

  Absolwenci Uczelni przygotowani są do pracy z pacjentem, w trosce o jego dobro oraz poszanowanie uniwersalnych zasad etycznych, ale też jako przyszli pracownicy nauki zgłębiający tajniki wiedzy, którą potrafią stosować w praktyce.

  Na uczelni działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w konferencjach naukowych oraz rozwijają swoje zainteresowania.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest otwarty na współpracę z przedsiębiorcami z różnych branż. Naukowcy UMB patentują i komercjalizują wiele wynalazków. Do jednych z ostatnich należą: Medical Honey produkt na bazie ekstraktu propolisu opóźniający rozwój glejaka mózgu, preparat na licencji UMB wzmacniający pszczoły firmy LOB, sztuczna ślina, czy prace nad ekstraktem z grzyba z Puszczy Białowieskiej, który zwalcza raka jelita grubego.

  Rysunek Pałacu Branickich. Widok od strony parku.Siedzibą władz Uczelni jest XVIII-wieczny barokowy Pałac, zwany Wersalem Północy, usytuowany w centrum miasta. W bliskiej odległości znajduje się kampus Uczelni: budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty sportowe.

  Od lat wszystkie ogólnopolskie rankingi wskazują na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako najlepszą uczelnię akademicką w tej części Polski.