• Ostatnia zmiana 29.10.2017 przez Administrator UMB

  O Uczelni

  Strona: 1 z 2

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to prestiżowa, prężnie rozwijająca się uczelnia wyższa, wyróżniająca się na tle polskich ośrodków akademickich. Uczelnia dysponuje profesjonalną kadrą naukowo – dydaktyczną, która zapewnia wysoki standard nauczania i stanowi środowisko opiniotwórcze dla potrzeb regionu. Przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Liczba 119 profesorów tytularnych oraz 146 doktorów habilitowanych na 784 nauczycieli akademickich, daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.

  W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało jeszcze tylko 5 ośrodków naukowych w Polsce.

  W kwietniu 2013 roku CBI zostało laureatem Podlaskiej Marki Roku 2012.

  30 września 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny potencjału naukowego ponad 960 jednostek naukowych. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał prestiżową kategorię A+ jako najlepsza jednostka spośród wszystkich ocenianych w grupie nauk o życiu. Najwyższa punktacja spośród wydziałów lekarskich w Polsce kategoria A została przyznana Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem Stomatologii i Nauczania w Języku Angielskim. Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał kategorię A zajmując wysoką pozycję w rankingu.

  W 2011 r miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita wyróżnił naszą Alma Mater tytułem „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) oraz „Kuźnia Kadr 2011”.

  Aktualnie na 14 kierunkach kształci się 5000 studentów, w tym ponad 300 studiujących w języku angielskim. Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Bibliotece.Oferta edukacyjna uczelni jest stale dostosowywana do potrzeb rozwijającego się rynku pracy. Uniwersytet posiada dwa kierunki unikatowe: Logopedię z Fonoaudiologią i Elektroradiologię II stopnia.

  Uniwersytet wydaje dwa czasopisma, w tym obecne na Liście Filadelfijskiej – Advances in Medical Sciences oraz znajdujące na liście MNiSW – Progress in Health Sciences.

   

  Pracownicy wyjeżdżają na liczne stypendia naukowe, staże, szkolenia, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach naukowych i dydaktycznych na świecie. W ostatnich latach gościliśmy profesorów wizytujących między innymi z takich ośrodków jak Mayo Clinic, National Institute of Health in Bethesda, Harvard Medical School, University of Pennsylvania.