Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w dniu 27.09.2016 r..