Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki postępowania konkursowego Szkoła Doktorska.