Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej.