Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lata 60.
  • Ostatnia zmiana 01.12.2023 przez I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

    Lata 60

     Wielkim wydarzeniem dla Akademii Medycznej było otwarcie w 1962 r. Państwowego Szpitala Klinicznego, do którego jako pierwsza przeniosła się I Klinika Chirurgiczna.


    W tym samym roku dr F. Oleński uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Na bazie 90 łóżek zorganizował on oddziały: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej i urologii. Wzrosła ilość asystentów, poprawiło się wyposażenie Kliniki oraz warunki pracy dydaktycznej i leczniczej. Prof. Oleński został Prorektorem ds. Klinicznych i był wieloletnim konsultantem wojewódzkim w zakresie chirurgii. Oprócz Kliniki stworzył na Białostocczyźnie podstawy kształcenia podyplomowego w chirurgii, zorganizował Białostocki Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich i był oddanym opiekunem terenowych oddziałów chirurgicznych. Pracował niezwykle intensywnie aż do śmierci w 1964 r.

    W roku 1965 kierownikiem Kliniki został, przybyły z Akademii Medycznej w Łodzi, doc. dr hab. Stanisław Adamski, uczeń prof. J. Rutkowskiego. Na bazie Kliniki stworzył on oddział chirurgii klatki piersiowej, serca i naczyń i rozwinął zakres operacji w tych dziedzinach. Zorganizował też pierwszą w PSK Pracownię Chirurgii Doświadczalnej. Eksperymenty na zwierzętach umożliwiły zwiększenie ilości publikacji naukowych, doktoratów i uzyskanie habilitacji.