Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lata 70-2004.
 • Ostatnia zmiana 01.12.2023 przez I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  Lata 70-2004

  W 1970 r. wraz z powołaniem Instytutu Chirurgii, Klinika została przemianowana na Klinikę Chirurgii Ogólnej, z liczbą łóżek zmniejszoną do 64.

  Kierownikiem jej został doc. dr hab. Antoni Tołłoczko, absolwent Uniwersytetu im. Stefana Batorego, jeden z wybitniejszych powojennych organizatorów białostockiej służby zdrowia, budowniczy i pierwszy dyrektor Państwowego Szpitala Klinicznego. Stosownie do organizacji Instytutu, w Klinice pozostał oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedyczno - urazowy. 

  Doc. Tołłoczko prowadził niezwykle intensywną działalność dydaktyczną i leczniczą oraz angażował się w pracy naukowej. Był promotorem rozpraw doktorskich i opiekunem przewodu habilitacyjnego. Zmarł po ciężkiej chorobie w 1975 r.

  W roku 1976 na stanowisko kierownika Kliniki powołany został ówczesny docent, obecnie profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych Zbigniew Puchalski, uczeń prof. Oleńskiego i doc. Tołłoczki. W tym samym roku bazę Kliniki zmniejszono do 40 łóżek, gdyż w części pomieszczeń została zorganizowana Klinika Ortopedii. W 1999 roku w związku z reformą służby zdrowia w Polsce i powstaniem Kas Chorych, Klinikę przemianowano na   

  I Klinikę Chirurgii Ogólnej. Wskutek reorganizacji i restrukturyzacji Szpitala Klinicznego liczbę łóżek etatowych zmniejszono do 35. W 2003 roku nadano Klinice obecną nazwę I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku.