Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zespół Lekarski.
 • Ostatnia zmiana 01.12.2023 przez I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  Zespół Lekarski

  Prof. dr hab. med. Dadan Jacek
  Kierownik Kliniki
  Prof. dr hab. Ładny Jerzy Robert
  z-ca Kierownika Kliniki

   

  • prof. dr hab. Hady Razak Hady

  • prof. dr hab. Piotr Myśliwiec

  • dr n. med. Paweł Iwacewicz

  • dr n. med. Magdalena Łuba

  • dr n. med. Jerzy Łukaszewicz

  • Dr n. med. Piotr Wojskowicz

  • Dr n. med. Robert Zbucki
  • dr Hend Malla
  • dr Maksim Wieliczko
  • dr Mikołaj Czerniawski 
  • dr Patrycja Pawłuszewicz - rezydent  
  • dr Paulina Głuszyńska - rezydent
  • dr Piotr Gołaszewski - rezydent
  • dr Marta Lewoc-Magnuszewska - rezydent
  • dr Jan Chilmonczyk - rezydent
  • dr Aleksander Łukaszewicz - rezydent
  • dr Alan Tkaczuk - rezydent