Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. CZERWIEC.
 • Ostatnia zmiana 28.06.2019 przez Administrator UMB

  CZERWIEC

  • 27 czerwca 2019 r. – Senat UMB - (zatwierdzenie planu i programu studiów na kierunku techniki dentystyczne na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020, uchwała w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UMB)

   

  • 26 czerwca 2019 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (przyporządkowanie kierunków studiów na Wydziale Lekarskim do dziedzin i dyscyplin naukowych, zatwierdzenie planu i programu studiów na kierunku techniki dentystyczne na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020, zatwierdzenie matrycy efektów uczenia się na kierunku techniki dentystyczne na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020, zatwierdzenie formularza weryfikacji i oceny realizacji efektów uczenia się)

   

  • 25 czerwca 2019 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ( zatwierdzenie nowego wzoru arkusza pn. „Weryfikacja i ocena realizacji efektów uczenia się”)    

   

  • 25 czerwca 2019 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (atwierdzenie karty weryfikacji i oceny realizacji efektów kształcenia)