Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Godziny konsultacyjne.
  • Ostatnia zmiana 26.09.2019 przez Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

    Godziny konsultacyjne

    Godziny konsultacyjne: 7.00-8.00 każdy 2 i 4 czwartek miesiąca