Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym.
 • Ostatnia zmiana 11.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym

   

  UWAGA! Lista osób przyjętych do udziału w szkoleniu "Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym":

  • 37715

  • 38264

  • 37773

  • 37770

  • 37760

  • 37723

  • 37761

  • 37747

  • 36792

  • 37716

  • 37742

  • 36462

  • 37757

  • 37731

  • 37738

  • 36505

  • 36795

  • 37769

  • 36463

  • 38305

   

   

   

  Zapraszamy studentów oraz studentki V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego do udziału w szkoleniu

  „Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym”

  Przedmiotem szkolenia jest komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym, która jest niezbędną umiejętnością w budowaniu relacji z pacjentem. Prawidłowa komunikacja ma wpływ na budowanie wizerunku lekarza dentysty, jako eksperta w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia schorzeń narządu żucia. Ponadto wpływa na skuteczność motywowania pacjentów do dbania o zdrowie jamy ustnej, radzenie sobie ze stresem w pracy w gabinecie stomatologicznym oraz satysfakcję z wykonywanego zawodu.

  Szkolenie, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych, obejmie następujące zagadnienia:

  • Zasady skutecznej komunikacji;
  • Budowanie wizerunku lekarza dentysty jako profesjonalisty;
  • Elementy robienia dobrego wrażenia: mowa ciała, sposób wypowiadania się, etykieta, kontakt z pacjentem, empatia;
  • Rozwiązanie problemu pacjenta i sposób jego komunikowania;
  • Komunikowanie pacjentowi złych wiadomości – podstawowe zasady;
  • Trudny pacjent i trudne sytuacje w gabinecie stomatologicznym;
  • Sposoby motywowania pacjenta;
  • Zarządzanie czasem;
  • Radzenie sobie ze stresem w pracy z pacjentem.

  Termin realizacji szkolenia: 22.04.2023 roku.

  Miejsce realizacji szkolenia: szkolenie realizowane będzie w Sali szkoleniowej zapewnionej przez Wykonawcę zlokalizowanej na terenie miasta Białystok.

  Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przekazać do Działu Projektów Pomocowych UMB – pokój nr 210 (prawe skrzydło Pałacu Branickich) w dniach 21-31.03.2023.

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Karolina Cylwik (karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel. 85 686-51-77)

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia: Marek Sokołowski (marek.sokolowski@umb.edu.pl, tel. 85 748-56-50)

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

  Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona - wsparcie otrzyma 20 studentów i studentek V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB.

  1. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje średnia ocen z ostatniego roku studiów (na podstawie zaświadczenia z Dziekanatu załączonego do Formularza zgłoszeniowego),
  2. W przypadku, gdy kandydaci do udziału w szkoleniu będą mieli taką samą średnią, decydująca będzie kolejność dostarczenia formularza zgłoszeniowego do Działu Projektów Pomocowych (data i godzina złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami).

   

  Szkolenie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Dokumenty do pobrania: