Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody naukowe i dydaktyczne.