Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pensum dydaktyczne.