Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności .
 • Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności . Logotyp Innowacyjna Gopodarka. Logotyp Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Flaga Unii Europejskiej.
 • Ostatnia zmiana 27.04.2018 przez Administrator UMB

  Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

   

  W dniu 27 marca 2009 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności. Stronami umowy są Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie – Instytucja Wdrażająca oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  Projekt jest realizowany w ramach 1. Osi priorytetowej: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest opracowanie prostej metody pozwalającej na wczesną identyfikację osób z insulinoopornością. Przeprowadzone badania umożliwią wytypowanie markerów świadczących o predyspozycjach do rozwoju zaburzeń metabolicznych, co może stanowić niezwykle ważny element ich profilaktyki.

  Całkowity koszt projektu wynosi 19 639 650,36 zł, z czego dofinansowanie projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16 693 702,80 zł.

  Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum naukowego czterech jednostek naukowych: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – koordynator projektu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Instytutu Biochemii i Biofizykli Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Strączkowski, e-mail: marek.straczkowski@umb.edu.pl

   

  Zobacz więcej