Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Działalność naukowa.
 • 15.03.2018 Zakład Chemii Medycznej

  Działalność naukowa

  • Badania zmian strukturalnych i metabolicznych kolagenu i glikozoaminoglikanów jako podstawowych składników budulcowych tkanki łącznej w różnych stanach patologicznych organizmu (m.in. wrodzonej łamliwości kości, zatruciu kadmem).
  • Badanie mechanizmu działania parabenów na fibroblasty skóry i składniki tkanki łącznej.
  • Badanie aktywności biologicznej ekstraktów i substancji roślinnych w hodowlach fibroblastów skóry i komórek nowotworowych.
  • Badanie roli integryn, kolagenu, MMP i innych czynników w inwazji komórek glejaka.
  • Oznaczanie wariantów genetycznych podstawowych genów metabolizmu kostnego predysponujących do złamań kości u dzieci i młodzieży.
  • Badanie ekspresji i roli mucyny błonowej MUC1 w komórkach prawidłowych i nowotworowych
  • Badanie oddziaływań zachodzących między receptorami cukrowymi żołądkowej mucyny błonowej MUC1 a adhezynami Helicobacter pylori.
  • MUC1 (mucyna błonowa) jako cel terapii przeciwnowotworowej w raku żołądka - badania wpływu wybranych preparatów roślinnych (w wersji skojarzonej z przeciwciałem monoklonalnym i chemioterapeutykiem) na ekspresję mucyny i glikozylację.
  • Ocena glikozylacji IgE w surowicy pacjentów w różnych schorzeniach alergicznych.