Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Elektroradiologia II stopnia stacjonarne.