Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 01.08.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

   

  Kierownik projektu:

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

   

  Koordynator merytoryczny projektu:

   dr hab. Katarzyna Socha

   

  Biuro projektu:

  Dział Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro)

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

   

  mgr Agata Kuryga

  tel. 85 686 51 40

  mail: agata.kuryga@umb.edu.pl