Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Podstawy prawa - I r. studia jednolite.
 • Podstawy prawa - I r. studia jednolite.
 • Ostatnia zmiana 09.01.2023 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Podstawy prawa - I r. studia jednolite

   

  AKTUALNOŚCI

   

  Przedmiot będzie realizowany za pomocą narzędzia Blackboard Collaborate Ultra:

  Platforma Blackboard UMB

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  mgr Karolina Góralczyk

  karolina.goralczyk@umb.edu.pl

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ

  Termin zajęć

  Temat

  24.01.2023 godz. 12.45-14.15

  Wprowadzenie do prawa. Podstawy prawa medycznego.

  24.01.2023 godz. 14.15-15.45
  31.01.2023 godz. 12.45-15.45

  Prawa pacjenta

  7.02.2023 godz. 12.15-14.30

  Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

  8.02.2023 godz. 11.15-13.30

  Samorząd zawodowy fizjoterapeutów

  14.02.2023 godz. 12.15-14.30

  Prawo medyczne w sytuacjach trudnych etycznie. Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty

  Podstawy prawa pracy

  15.02.2023 godz. 11.15-13.30

  Podstawy prawa własności intelektualnej

   

  LITERATURA PODSTAWOWA 

  1. Kubiak R, Liszewska A.: Prawo dla fizjoterapeutów. CH BECK, Warszawa 2020.
  2. Kubiak R.: Prawo medyczne. Wyd. 3. CH Beck, Warszawa 2021.
  3. Fiutak A.: Prawo w medycynie. Wyd. 6. CH BECK, Warszawa 2021.

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Karkowska D.: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. Wyd. 3. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
  2. Zielińska E. (red.): System prawa medycznego. Tom 2. Regulacja prawna czynności medycznych, CH BECK, Warszawa 2019.
  3. Bogusiak M.: Elektroniczna dokumentacja medyczna: zmiany od 1 stycznia 2021. Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2020.

   

  Sylabus