• Podstawy prawa - I r. studia jednolite.
 • Ostatnia zmiana 01.10.2021 przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

  Podstawy prawa - I r. studia jednolite

   

  AKTUALNOŚCI

   

  Przedmiot będzie realizowany za pomocą narzędzia Microsoft Teams. Linki do zajęć oraz materiały do przedmiotu dostępne są na platformie Blackboard:

  Platforma Blackboard UMB

   

  OSOBA PROWADZĄCA

  dr Emilia Sarnacka

  emilia.sarnacka@umb.edu.pl

   

  TEMATYKA ZAJĘĆ

  Termin zajęć

  Temat

  19.01.2022 godz. 8.00-10.15

  Wprowadzenie do prawa. Podstawy prawa medycznego.

  26.01.2022 godz. 8.00-10.15

  Prawa pacjenta

  2.02.2022 godz. 8.00-10.15

  Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

  8.02.2022 godz. 12.15-14.30

  Samorząd zawodowy fizjoterapeutów

  9.02.2022 godz. 8.00-10.15

  Odpowiedzialność prawna (cywilna, karna i zawodowa) fizjoterapeuty

  15.02.2022. godz. 12.45-14.30

  16.02.2022 godz. 8.00-8.45

  Podstawy prawa pracy

  16.02.2022 godz. 8.45-10.15

  Podstawy prawa własności intelektualnej

   

   

  LITERATURA PODSTAWOWA 

  1. R. Kubiak, A. Liszewska, Prawo medyczne dla fizjoterapeutów, CH BECK, Warszawa 2020

  2. A. Górski, E. Sarnacka (red.), Prawo a stan epidemii, Białystok 2021

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. B. Kmieciak, Prawa dziecka jako pacjenta, Warszawa 2016
  2. D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016
  3. R. Kubiak, Prawo medyczne, wyd. 3, Warszawa 2021

   

  Sylabus