Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (ŚRÓDBŁONEK) Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym.
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (ŚRÓDBŁONEK) Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym

   

  Projekt pn. „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych., nr umowy: POIG.01.01.02-00-069/09-00 z dn. 15.04.2009 r.

  • Wartość całego projektu: 62 600 375,42 zł
  • Wartość projektu (po stronie UMB): 1 859 960,48 zł
  • Okres realizacji projektu: lipiec 2010 - czerwiec 2015
  • Kierownik projektu (po stronie UMB): prof. dr hab. Włodzimierz Buczko

   

   Główne cele projektu:

  • opracowanie unikatowej metodyki całościowej oceny dysfunkcji śródbłonka i działania związków chemicznych na śródbłonek i ścianę naczynia,
  • rozwijanie oryginalnych pomysłów na nowe związki o potencjalnym działaniu śródbłonkowym wykorzystującym w swoim mechanizmie działania mechanizmy farmakoterapeutyczne śródbłonka i ściany naczynia,
  • rozwijanie oryginalnych interdyscyplinarnych badań poznawczych dotyczących roli śródbłonka naczyniowego w rozwoju chorób cywilizacyjnych,
  • opracowanie i walidacja metod oceny śródbłonkowego działania leków – oferta dla firm biotechnologicznych i przemysłu farmaceutycznego.

   

  LIDEREM KONSORCJUM i zarazem wnioskodawcą w ramach projektu był Uniwersytet Jagielloński.

   

  Projekt składał się z 27 ZADAŃ BADAWCZYCH, które realizowane były przez 17 zespołów naukowych z całej Polski, tworzących konsorcjum naukowe.

  1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (7 zespołów z UJ).
  2. Politechnika Łódzka - Wydział Chemii: Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej.
  3. Instytut Fizyki Jądrowej PAN - Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej.
  4. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rolniczego.
  5. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Katedra Fizjologii i Biochemii.
  6. Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi.
  7. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN - Zakład Biochemii, Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych (Polska Sieć Mitochondrialna MITONET).
  8. Akademia Medyczna w Gdańsku - Katedra i Zakład Biochemii.
  9. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Zakład Farmakodynamiki.
  10. Akademia Medyczna we Wrocławiu - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zawodowych i Nadciśnienia.
  11. Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej PAN - Zakład Onkologii Doświadczalnej.

   

  ZADANIE BADAWCZE nr 13 pn. BADANIA PRZECIWZAKRZEPOWYCH WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW O DZIAŁANIU ŚRODBŁONKOWYM W MODELACH ZAKRZEPICY TĘTNICZEJ IN VIVO realizowane było przez zespół pracowników Zakładu Farmakodynamiki pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Buczko.

  Cel zadania badawczego nr 13:

  • opracowanie unikatowej metodyki umożliwiającej ocenę wpływu badanych substancji na śródbłonek naczyniowy, ścianę naczynia oraz płytki krwi w warunkach in vivo z możliwością obserwacji zmian w czasie rzeczywistym,
  • wyselekcjonowanie nowego związku o optymalnym, w porównaniu do innych leków lub substancji, działaniu przeciwzakrzepowym, przeciwpłytkowym i śródbłonkowym który mógłby stać się kandydatem na nowy lek przeciwzakrzepowy zmniejszający śmiertelność z powodu powikłań sercowo-naczyniowych.

   

  W ramach realizacji projektu do Zakładu Farmakodynamiki zakupiono 5 sztuk nowoczesnej aparatury i licencję MVL Office Professional Plus do komputera.

   

  OGÓLNY REZULTAT CAŁEGO PROJEKTU:

  Otwarcie zrealizowanego projektu w kierunku dalszych badań nad rozwojem leków śródbłonkowych i badanie ich działania śródbłonkowego u ludzi z wykorzystaniem opracowanych nieinwazyjnych technik oceny czynności śródbłonka.