Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lekarsko-Dentystyczny.
 • Ostatnia zmiana 19.02.2024 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Lekarsko-Dentystyczny

   

  Kierunek Lekarsko-Dentystyczny III rok 2023/2024

   

  Medycyna Sądowa

   

  Tematy wykładów:

  1. Rola medycyny sądowej.

  2. Podstawy prawne czynności biegłych.

  3. Tanatologia sądowo-lekarska cz. I wczesne znamiona śmierci.

  4. Tanatologia sądowo-lekarska cz. II Późne znamiona śmierci. Obrażenia pośmiertne i zażyciowe.

  5. Kliniczne cechy śmierci. Śmierć pnia mózgu. Znaczenie pewnych znamion śmierci. Karta zgonu.

   

  Tematy ćwiczeń:

  1. Rodzaje śmierci gwałtownej (uduszenia gwałtowne, uraz mechaniczny, termiczny i chemiczny). Traumatologia sądowo – lekarska. Urazy zadane narzędziem twardym, tępym lub tępokrawędzistym oraz ostrym, tnącym, kłującym. Sądowo - lekarskie znaczenie podbiegnięć krwawych i otarć naskórka. Obrażenia głowy, krwiaki czaszkowe, obrażenia wielonarządowe. Uszkodzenia narządu zębowego.

   

  1. Badania uszkodzeń ciała dla celów orzecznictwa lekarskiego. Czas powstania uszkodzeń. Klasyfikacja narzędzi.

   

   

  1. Przestępstwa przeciwko zdrowiu (art. 156 i 157 kk). Kwalifikacja karna uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia. Błąd medyczny.

   

  1. Orzecznictwo cywilne ( art. 444 KC). Ocena uszkodzeń ciała w postępowaniu cywilnym. Zwrot kosztów leczenia, zdolność do pracy zarobkowej. Kategorie zatrudnienia i grupy inwalidzkie. Choroby zawodowe. Ustawa o zawodzie lekarza i rozporządzenia wykonawcze. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. Prawa pacjenta.

   

   

  1. Serohematologia sądowo - lekarska (wybrane zagadnienia). Badania w sprawach spornego ojcostwa: badania polimorfizmu DNA; metody izolacji DNA; metoda multilocus i metody oparte na technice PCR. Badanie śladów biologicznych: zabezpieczanie śladów biologicznych, badanie plam krwi (wykrywanie krwi w plamach, oznaczenie przynależności gatunkowej, oznaczenie cech układu grupowego ABO, oznaczenie cech innych układów grupowych i badanie cech indywidualnych osobnika, od którego pochodzi ślad krwawy). Kierunki badań plam nasienia, śliny, skrawków ludzkich (tkanki miękkie, wyskrobiny, kości, zęby, włosy). Toksykologia sądowo - lekarska (wybrane zagadnienia). Alkohologia sądowo – lekarska. Zarys fizjologii przemian alkoholu w analiza powietrza wydychanego na zawartość alkoholu. Badanie materiału sekcyjnego w kierunku alkoholu. Uwarunkowania prawne: pobierania krwi na zawartość alkoholu, stan nietrzeźwości. Obliczenia prospektywne i retrospektywne. Wartość dowodowa wyników badania krwi na zawartość alkoholu.

   

  Wykłady (5 godz.) - środy: 21.02, 28.02, 06.03, 13.03, 20.03 w godz. 16.15-17.00

  - s. Coll. Path. ( ST. i NST.)

   

  1. (10 godz.) - s. 2.18 i 2.23 (ZMS)

   

   

  GRUPY

  GODZ.

  DATA

  I, II, III

  13.15-14.45

  Poniedziałki:

  19.02, 26.02, 04.03, 11.03, 18.03

  4, 6, 11

  15.00-16.30

  5, 7, 8

   

  12.00-13.30

  Środy:

  21.02, 28.02, 06.03, 13.03, 20.03

   

  1, 2

   

  13.45-15.15

  3, 9, 10

  14.45-16.15

  Piątki:

  23.02, 01.03, 08.03, 15.03, 22.03

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zajęcia fakultatywne : „Zagadki kryminalne - fakty, mity, kontrowersje”

   

  Wtorki: 20.02, 27.02, 05.03, 12.03, 19.03 w godz. 17.15-19.30 - s. 2.18 (gr. I, II, III)

   

  Środy: 21.02, 28.02, 06.03, 13.03, 20.03 w godz. 17.00-19.15 - s. 2.18 (st. stacjonarne)

   

   

   

  V rok kierunek Lekarsko-Dentystyczny - rok akademicki 2023/2024

   

  Przedmiot: PRAWO I ETYKA W STOMATOLOGII

   

  Tematy wykładów:

  1. Podstawowe pojęcia etyki ogólnej i lekarskiej. Etyka lekarska w ujęciu historycznym, rola Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Samorządy i ich rola w przestrzeganiu zasad etyki lekarskiej.
  2. Kodeks etyki lekarskiej. Prawa pacjenta. Tajemnica lekarska

   

  Tematy seminariów:

  1. Etyczne aspekty śmierci. Transplantologia-aspekty etyczne. Eutanazja i samobójstwo wspomagane.
  2. Dokumentacja medyczna- zasady prowadzenia i udostępniania. Zasady działania gabinetu stomatologicznego. Dobre obyczaje w praktyce lekarskiej. Lekarz a społeczeństwo.
  3. Etyczne aspekty walki z bólem, leczenia paliatywne i hospicyjne.
  4. Problemy etyczne związane z reanimacją i uporczywą terapią. Prawo i obowiązek udzielania pomocy
  5. Błąd medyczny.
  6. Etyczne aspekty prokreacji. Manipulacja genetyczna. Eksperyment medyczny. Etyczne aspekty eksperymentu medycznego. Omówienie pytań testowych.
  7. Zaliczenie.