Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie w zakresie metodyki e-learningu i ewaluacji wiedzy.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie w zakresie metodyki e-learningu i ewaluacji wiedzy

  Szkolenie z zakresu metodyki e-learningu i ewaluacji wiedzy będzie prowadzone w roku akademickim 2025/26. Zostaną utworzone 2 grupy uczestników/czek. Każda z grup będzie liczyła do 11 osób. 

  Czas trwania szkolenia: 24 godziny dydaktyczne.

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • e-learning - metody, zasoby dydaktyczne w edukacji e-learning,
  • techniki motywowania i aktywizowania studentów uczestniczących w nauczaniu zdalnym,
  • formy ćwiczeniowe w e-learningu i weryfikacja wiedzy,
  • mechanizm informacji zwrotnej,
  • definicja celów dydaktycznych i efektów kształcenia,
  • planowanie cyklu dydaktycznego w oparciu o zasadę projektowania wstecznego, tworzenie jakościowych egzaminów - aspekty metodyczne, dobre praktyki egzaminowania,
  • rola prowadzącego w kształceniu na odległość.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

   

   

  POWRÓT