Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie w zakresie metodyki zdalnego nauczania.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie w zakresie metodyki zdalnego nauczania

  Szkolenie w zakresie metodyki zdalnego nauczania będzie prowadzone w 3. edycjach: 2024/25,2025/26, 2026/27. W każdej edycji zostaną utworzone 3 grupy uczestników/czek. Każda z grup będzie liczyła do 11 osób.

  Czas trwania szkolenia: 24 godziny dydaktyczne.

  Forma szkolenia: online

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • na czym polega kształcenie na odległość,
  • Internet jako platforma współpracy i jako medium komunikacji,
  • instruktaż obsługi platformy obsługiwanej na uczelni,
  • Tworzenie multimedialnych zasobów,
  • cyfrowe techniki nauczania i ewaluacji wiedzy,
  • metodyka e-learningu.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

   

  POWRÓT