Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty z zakresu sztuki dydaktyki akademickiej.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Warsztaty z zakresu sztuki dydaktyki akademickiej

  Warsztat z zakresu sztuki dydaktyki akademickiej (w tym PBL, Storytelling w dydaktyce) będzie prowadzony w roku akademickim 2025/26. Zostaną utworzone 2 grupy uczestników/czek. Każda z grup będzie liczyła do 11 osób. 

  Czas trwania warsztatu: 64 godziny dydaktyczne.

  Warsztat zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach warsztatu:

  • czym jest rozwój naukowy nauczycieli akademickich?
  • techniki pracy na zajęciach i wykładach,
  • wybrane podejścia do nauczania, tworzenie materiałów, weryfikacja wiedzy i umiejętności, metody problemowe,
  • projektowanie procesu nauczania i uczenia się,
  • rozwój i samorozwój kadry dydaktycznej.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w warsztacie zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT