Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty naukowe FABRYKA LEKÓW 2023/2024.
 • Ostatnia zmiana 24.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Warsztaty naukowe FABRYKA LEKÓW 2023/2024

  Fabryka Leków

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w roku szkolnym 2023/2024 będzie realizował cykl warsztatów naukowych pn. „FABRYKA LEKÓW - od pomysłu do produktu”, które są kontynuacją działań projektu „FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu” realizowanego w latach 2019-2023 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Jaki jest cel?

  Warsztaty naukowe mają na celu wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego – uczniów liceów ogólnokształcących, niezbędnych z punktu widzenia rynku pracy i społeczeństwa.

  Co oferuje udział w warsztatach?

  • Cykl warsztatów naukowych prowadzonych w laboratoriach Wydziału Farmaceutycznego UMB z użyciem aparatury naukowej i interaktywnych narzędzi edukacyjnych,
  • Wyposażenie w atrybuty farmaceuty: okulary ochronne i fartuch laboratoryjny,
  • Skrypt do zajęć dla każdej uczestniczki i uczestnika,
  • Dyplom potwierdzający udział w warsztatach i nabyte kompetencje.

   

  Planowany zakres tematyczny warsztatów:

  MODUŁ 1: OD TEORII DO SYNTEZY:

  1. Laboratorium chemiczne

  2. Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych leków

  3. Synteza leku - nauka czy magia?

  MODUŁ 2: KREATYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTOW W FARMACJI

  1. Farmaceuta może być także artystą

  2. Czy leki są bezpieczne?

  3. Jak działa lek?

  4. Bezpieczeństwo substancji chemicznych

  5. Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych

  6. Dopalacze – fenomen i zagrożenie

  7. Marketing a leki.

   

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  Regulamin uczestnictwa w warsztatach naukowych "Fabryka leków - od pomysłu do produktu"

  Formularz zgłoszeniowy

  Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

  Oświadczenie uczestnika warsztatów

   

  PODZIAŁ NA GRUPY:

  I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku – grupa I

  II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku – grupa II

  III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku – grupa III

  VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku – grupa IV

   

  AKTUALNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2023/2024

  DATA

  MODUŁ

  ZAKŁAD (MIEJSCE REALIZACJI)

  GRUPY/GODZINY ZAJĘĆ

  MIEJSCE SPOTKANIA

  16.09.2023

  Laboratorium chemiczne

  Zakład Chemii Organicznej

  I (8.15 - 12.00);

  II (12.15 - 16.00)

  Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy (ul. Mickiewicza 2C) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

  23.09.2023

  Laboratorium chemiczne

  III (8.15 - 12.00);

  IV (12.15 - 16.00)

  30.09.2023

  Bezpieczeństwo substancji chemicznych

  I / 8.15-12.45;

  II / 13.00-17.30

  Synteza leku-nauka czy magia?

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  III, IV (8.15 - 12.00)

  7.10.2023

  Bezpieczeństwo substancji chemicznych

  Zakład Chemii Organicznej

  III / 8.15-12.45;

  IV / 13.00-17.30

  Synteza leku-nauka czy magia?

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  I, II (8.15 - 12.00)

  14.10.2023

  Farmaceuta może być także artystą

  Zakład Farmacji Stosowanej

  I, II / 8.15.00-11.15;

  III, IV / 11.30-14.30

  21.10.2023

  Czy lek może być bezpieczny?

  Zakład Toksykologii

  I, II / 8.00-12.30;

  III, IV / 12.30–17.00

  28.10.2023

  Czy lek może być bezpieczny?

  I, II / 8.00-12.30;

  III, IV / 12.30–17.00

  4.11.2023

  Czy lek może być bezpieczny?

  I, II / 8.00-12.30;

  III, IV / 12.30–17.00

  18.11.2023

  Czy lek może być bezpieczny?

  I, II / 8.00-12.30;

  III, IV / 12.30–17.00

  25.11.2023

  Bezpieczeństwo substancji chemicznych

  Zakład Chemii Organicznej

  I / 8.00-11.00;

  II / 11.15-14.15

  Jak działa lek?

  Zakład Biofarmacji

  III/ 8.15-12.00;

  IV/12.15-16.00

  2.12.2023

  Bezpieczeństwo substancji chemicznych

  Zakład Chemii Organicznej

  III / 8.00-11.00;

  IV / 11.15-14.15

  Jak działa lek?

  Zakład Biofarmacji

  I / 8.15-12.00;

  II / 12.15-16.00

  9.12.2023

  Jak działa lek?

  Zakład Biofarmacji

  IV / 08.15-12.00

  9.12.2023

  Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych kandydatów na leki

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  Zajęcia przeniesiono na 09.03.2024

  I (8.15 - 12.00);

  II (12.15 - 16.00)

  16.12.2023

  Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych kandydatów na leki

  III (8.15 - 12.00);

  IV (12.15 - 16.00)

  10.02.2024

  Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych

  Zakład Farmakognozji

  I, II / 8.15-12.45;

  III, IV / 13.00-17.30

  17.02.2024

  Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych

  I, II / 8.15-12.45;

  III, IV / 13.00-17.30

  24.02.2024

  Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych

  I / 8.00-9.30;

  II / 9.45-11.15;

  III / 11.30-13.00;

  IV / 13.15-14.45

  Dopalacze-fenomen i zagrożenie

  Zakład Farmakoterapii Monitorowanej

  II / 8.00-9.30;

  I / 9.45-11.15;

  IV / 11.30-13.00;

  III / 13.15-14.45

  2.03.2024

  Marketing a leki

  Zakład Chemii Leków

  I, II / 8.15-12.00;

  III, IV / 12.15-16.00

  Zbiórka przed wejściem do Euroregionalnego Centrum Farmacji (ul. Mickiewicza 2D) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć

  09.03.2024

  Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych kandydatów na leki

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  I, II (8.15 - 12.00);

  III, IV (12.15 - 16.00)

  Zbiórka przed wejściem do Euroregionalnego Centrum Farmacji (ul. Mickiewicza 2D) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć

  04.04.2024

  Magia komórki w praktyce, czyli droga z laboratorium do apteki

  Zakład Chemii Leków

  godz. 11.00-13.00

  (w podziale na 2 grupy 20 osobowe)

  gr. 1 (gr. I i II)

  gr. 2 (gr. III i IV)

  gr. 1 i 2 przychodzą na zajęcia o tej samej godzinie

  Zbiórka przy szatni (niski parter) w Euroregionalnym Centrum Farmacji UMB (ul. Mickiewicza 2D, Białystok) na 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć

  23.05.2024

  Analiza jakości żywności i żywienia

  Zakład Bromatologii

  godz. 09.00-10.30

  (w podziale na 2 grupy 20 osobowe)

  gr. 1 (gr. I i II)

  gr. 2 (gr. III i IV)

  gr. 1 i 2 przychodzą na zajęcia o tej samej godzinie

  04.06.2024

  Elektryczność i magnetyzm w otaczającym nas świecie

  Zakład Chemii Fizycznej

  godz. 10.00-12.00 - gr. 1 (gr. I i II)

  godz. 12.00-14.00 - gr. 2 (gr. III i IV)

   

  Zbiórka przy szatni (II piętro) w budynku Collegium Primum UMB, ul. Mickiewicza 2A, Białystok, wejście od strony Parku pałacu Branickich, na 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć