• Ostatnia zmiana 19.10.2020 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Analityka Medyczna

   

   

  Higiena z Epidemiologią

   

  Wykłady i seminaria będą odbywały się w formie zdalnej.

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia będą dostępne na platformie edukacyjnej.

   

  Kontakt do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć:

  dr Alicja Karwowska e-mail: alicja.karwowska@umb.edu.pl

  tel. 0 606 338 110

   

  Terminy zajęć

  Wykłady (15h)

  Poniedziałek 14:15-16:30 (od 5.X.2020 - 5 spotkań)

   

  Seminaria (15h)

  Poniedziałek 14:15-16:30 (od 16.XI.2020 - 5 spotkań)

   

  Tematyka zajęć

   

  WYKŁAD I

  Epidemiologia - definicja, historia, cele, zadania. Źródła informacji w badaniach epidemiologicznych.

   

  WYKŁAD II

  Mierniki stanu zdrowia. Strategia badań epidemiologicznych.

   

  WYKŁAD III

  Szerzenie się epidemii. Dochodzenie epidemiologiczne. Zwalczanie chorób zakaźnych.

   

  WYKŁAD IV

  Rodzaje badań epidemiologicznych. Planowanie badania epidemiologicznego.

   

   

  WYKŁAD V

  Zaliczenie.

   

   

  SEMINARIUM I

  Źródła informacji w epidemiologii. Demografia, źródła danych, stan i struktura populacji. Projektowanie kwestionariusza badań.

   

  SEMINARIUM II

  Wpływ zanieczyszczenia atmosfery na zdrowie człowieka. Ocena parametrów fizykochemicznych powietrza w pomieszczeniu. Temperatura efektywna. Wpływ mikroklimatu na samopoczucie.

   

  SEMINARIUM III

  Higiena pracy. Czynniki szkodliwe w miejscu pracy. Ocena obciążenia pracą.

   

  SEMINARIUM IV

  Wpływ żywienia na zdrowie. Planowanie i ocena jadłospisu.

   

  SEMINARIUM V

  Analiza literatury fachowej.

   

  Piśmiennictwo:

  1. Jędrychowski Wiesław (red): Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. UJ, Kraków 2010.
  2. Jabłoński Leon (red): Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wyd. Folium, Lublin 1996.
  3. Karczewski K. J. (red.): Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2002

   

   

  Sylabus