• Ostatnia zmiana 15.02.2019 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Farmacja

   

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Na wszystkich seminariach studenci będą odpytywani z tematyki bieżących zajęć. Każdy student musi otrzymać 2 oceny pozytywne by być dopuszczonym do końcowego zaliczenia.

  2. Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej na ostatnich zajęciach.

  3. Zaliczenie końcowe obejmuje tematykę wszystkich zajęć (wykłady, seminaria).

   

  Terminy zajęć:

   

  Wykłady - 20 h

  Piątek 8:15-10:30 (sala wykładowa 218 C. Primum)

  15,22,29.III, 5,12.IV, 10.V

   

  Seminaria - 10 h

  Piątek 8:00-10:30 (grupa III)

  17,24,31.V

   

  Czwartek 8:30-11:00 (grupy I i II)

  16,23,30.V

   

  Tematyka zajęć:

   

  WYKŁAD I

  Źródła danych na temat stanu zdrowia populacji.

   

  WYKŁAD II

  Zastosowanie demografii w epidemiologii.

   

  WYKŁAD III

  Strategia badań epidemiologicznych.

   

  WYKŁAD IV

  Choroby cywilizacyjne-metody profilaktyki. Badania przesiewowe.

   

  WYKŁAD V

  Analiza epidemiologiczna ogniska choroby zakaźnej /dochodzenie epidemiologiczne. Epidemiologia chorób zakaźnych w Polsce i na świecie.

   

  WYKŁAD VI

  Zapobieganie chorobom zakaźnym i niezakaźnym. Kalendarz szczepień.

   

  WYKŁAD VII

  Zaliczenie.

   

   

   

  SEMINARIUM I

  Higiena pracy. Czynniki szkodliwe w miejscu pracy. Ocena obciążenia pracą.

   

  SEMINARIUM II

  Wpływ żywienia na zdrowie. Planowanie i ocena jadłospisu.

   

  SEMINARIUM III

  Ocena parametrów fizykochemicznych powietrza w pomieszczeniu. Temperatura efektywna. Wpływ mikroklimatu na samopoczucie.

   

   

  Piśmiennictwo:

  1. Marcinkowski J. T. (red): Higiena. Profilaktyka w zawodach medycznych. Dział Wydawnictw, Akademia Medyczna w Poznaniu 2002.
  2. Karczewski K. J. (red.): Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2002

   

  Sylabus