• Ostatnia zmiana 27.03.2020 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Farmacja

   

  Higiena i Epidemiologia

   

   

  Wykłady zostaną udostępnione w formie elektronicznej.

  Kontakt do osób odpowiedzialnych za dydaktykę:

   

  Alicja Karwowska:

  e-mail: alicja.karwowska@umb.edu.pl

   

  Adam Kurianiuk:

  e-mail: adam.kurianiuk@umb.edu.pl

   

  Telefon: 85 748 5560

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Na wszystkich seminariach studenci będą odpytywani z tematyki bieżących zajęć. Każdy student musi otrzymać 2 oceny pozytywne by być dopuszczonym do końcowego zaliczenia.

  2. Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej na ostatnich zajęciach.

  3. Zaliczenie końcowe obejmuje tematykę wszystkich zajęć (wykłady, seminaria).

   

  Terminy zajęć:

   

  Wykłady - 20 h

  Piątek 8:15-10:30 (sala wykładowa Collegium Pathologicum)

  28.II, 6,13,20,27.III, 3.IV

  5.VI (sala 223 Collegium Primum)

   

  Seminaria - 10 h

  Piątek 8:00-10:30

  17,24.IV, 8.V (grupa I)

  15,22,29.V (grupy II i III)

   

   

  Tematyka zajęć:

   

  WYKŁAD I

  Źródła danych na temat stanu zdrowia populacji.

   

  WYKŁAD II

  Zastosowanie demografii w epidemiologii.

   

  WYKŁAD III

  Strategia badań epidemiologicznych.

   

  WYKŁAD IV

  Choroby cywilizacyjne-metody profilaktyki. Badania przesiewowe.

   

  WYKŁAD V

  Analiza epidemiologiczna ogniska choroby zakaźnej /dochodzenie epidemiologiczne. Epidemiologia chorób zakaźnych w Polsce i na świecie.

   

  WYKŁAD VI

  Zapobieganie chorobom zakaźnym i niezakaźnym. Kalendarz szczepień.

   

  WYKŁAD VII

  Zaliczenie.

   

   

   

  SEMINARIUM I

  Higiena pracy. Czynniki szkodliwe w miejscu pracy. Ocena obciążenia pracą.

   

  SEMINARIUM II

  Wpływ żywienia na zdrowie. Planowanie i ocena jadłospisu.

   

  SEMINARIUM III

  Ocena parametrów fizykochemicznych powietrza w pomieszczeniu. Temperatura efektywna. Wpływ mikroklimatu na samopoczucie.

   

   

  Piśmiennictwo:

  1. Marcinkowski J. T. (red): Higiena. Profilaktyka w zawodach medycznych. Dział Wydawnictw, Akademia Medyczna w Poznaniu 2002.
  2. Karczewski K. J. (red.): Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2002

   

  Sylabus