• Ostatnia zmiana 14.10.2020 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Kosmetologia

   

  Higiena i Epidemiologia w Kosmetologii

   

  Wykłady i seminaria będą odbywały się w formie zdalnej.

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia będą dostępne na platformie edukacyjnej.

   

  Kontakt do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć:

  dr Alicja Karwowska e-mail: alicja.karwowska@umb.edu.pl

  tel.: 0 606 338 110

   

  Terminy zajęć

  Wykłady (10h)

  Czwartek 8:00-9:30 (od 1.X.2020 - 5 spotkań)

   

  Seminaria (10h)

  Czwartek 8:00-9:50 (po zakończeniu wykładów)

   

  Tematyka zajęć

   

  WYKŁAD I

  Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym. Higiena w XIX i XX wieku.

   

  WYKŁAD II

  Wpływ zanieczyszczenia atmosfery na zdrowie człowieka. Zagrożenie czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi.

   

  WYKŁAD III

  Źródła informacji w epidemiologii. Strategia badań epidemiologicznych.

   

  WYKŁAD IV

  Choroby zakaźne.

   

  WYKŁAD V

  Zasady sanitarne w gabinecie kosmetycznym. Higiena pomieszczeń.

   

   

  SEMINARIUM I

  Higiena pracy. Czynniki szkodliwe w miejscu pracy. Ocena obciążenia pracą.

   

  SEMINARIUM II

  Wpływ żywienia na zdrowie. Planowanie i ocena jadłospisu.

   

  SEMINARIUM III

  Ocena parametrów fizykochemicznych powietrza w pomieszczeniu. Temperatura efektywna. Wpływ mikroklimatu na samopoczucie.

   

  SEMINARIUM IV

  Bezpieczeństwo i jakość wody. Zaliczenie.

   

  Piśmiennictwo:

  1. Murawska-Ciałowicz E., Zawadzki M. Higiena. Podręcznik dla studentów kosmetologii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne Wrocław 2008.
  2. Karczewski K. Jan (red).: Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2002.
  3. Marcinkowski J. T. (red.): Higiena. Profilaktyka w zawodach medycznych. Dział Wydawnictw Akademia Medyczna w Poznaniu 2002.

   

  Sylabus