• Ostatnia zmiana 10.10.2019 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Kosmetologia

   

  Higiena i Epidemiologia w Kosmetologii

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Na wszystkich seminariach studenci będą odpytywani z tematyki bieżących zajęć. Każdy student musi otrzymać 2 oceny pozytywne by być dopuszczonym do końcowego zaliczenia.

  2. Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej na ostatnich zajęciach.

  3. Zaliczenie końcowe obejmuje tematykę wszystkich zajęć (wykłady, seminaria).

   

  Terminy zajęć

  Wykłady (10h)

  Czwartek 8:00-9:30 (sala wykładowa ECF)

  3, 10, 17, 24.X, 7.XI

   

  Seminaria (10h)

  Czwartek 8:00-9:50

  21, 28.XI, 5, 12.XII (1a, 2a, 3a, 1b, 2b, 3b)

  19.XII, 16, 23, 30.I (4a, 5a, 6a, 4b, 5b)

   

  Tematyka zajęć

   

  WYKŁAD I

  Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym. Higiena w XIX i XX wieku.

   

  WYKŁAD II

  Wpływ zanieczyszczenia atmosfery na zdrowie człowieka. Zagrożenie czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi.

   

  WYKŁAD III

  Organizacja ochrony zdrowia w Polsce.

   

  WYKŁAD IV

  Choroby zakaźne.

   

  WYKŁAD V

  Zasady sanitarne w gabinecie kosmetycznym. Higiena pomieszczeń.

   

   

  SEMINARIUM I

  Higiena pracy. Czynniki szkodliwe w miejscu pracy. Ocena obciążenia pracą.

   

  SEMINARIUM II

  Wpływ żywienia na zdrowie. Planowanie i ocena jadłospisu.

   

  SEMINARIUM III

  Ocena parametrów fizykochemicznych powietrza w pomieszczeniu. Temperatura efektywna. Wpływ mikroklimatu na samopoczucie.

   

  SEMINARIUM IV

  Bezpieczeństwo i jakość wody. Zaliczenie.

   

  Piśmiennictwo:

  1. Murawska-Ciałowicz E., Zawadzki M. Higiena. Podręcznik dla studentów kosmetologii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne Wrocław 2008.
  2. Karczewski K. Jan (red).: Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2002.
  3. Marcinkowski J. T. (red.): Higiena. Profilaktyka w zawodach medycznych. Dział Wydawnictw Akademia Medyczna w Poznaniu 2002.

   

  Sylabus