• Ostatnia zmiana 12.05.2020 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Publikacje

  Prace opublikowane w latach 2016-2020.

  Pełna lista prac dostępna w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  Prace oryginalne:

   

  1.

  Kojta I, Chacinska M, Błachnio-Zabielska A Obesity, Bioactive Lipids, and Adipose Tissue Inflammation in Insulin Resistance, Nutrients, 2020, doi 10.3390/nu12051305

  Impact Factor ISI 4,171

  MNiSW points: 140

   

  2.

  Markowski AR, Błachnio-Zabielska AU, Guzińska-Ustymowicz K, Markowska A, Pogodzińska K, Roszczyc K, Zińczuk J, Zabielski P. Ceramides Profile Identifies Patients with More Advanced Stages of Colorectal Cancer. Biomolecules. 2020 Apr 19;10(4). pii: E632. doi: 10.3390/biom10040632.

  Impact Factor ISI 4.694

  MNiSW points: 100

   

  3.

  Groth D, Woźniewska P, Olszewska M, Zabielski P, Ładny JR, Dadan J, Zalewska A, Błachnio-Zabielska A, Diemieszczyk I, Krętowski A, Hady HR. Gender-related metabolic outcomes of laparoscopic sleeve gastrectomy in 6-month follow-up. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2020 Mar;15(1):148-156. doi: 10.5114/wiitm.2019.86800.

  Impact Factor ISI 1.147

  MNiSW points: 40

   

  4.

  Wojciak PA, Pawłuszewicz P, Diemieszczyk I, Komorowska-Wojtunik E, Czerniawski M, Krętowski A, Błachnio-Zabielska A, Dadan J, Ładny JR, Hady HR. Laparoscopic sleeve gastrectomy: a study of efficiency in treatment of metabolic syndrome components, comorbidities and influence on certain biochemical markers. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2020 Mar;15(1):136-147. doi: 10.5114/wiitm.2019.84718

  Impact Factor ISI 1.147

  MNiSW points: 40

   

  5.

  Hady Razak Hady, Agnieszka U. Błachnio‐Zabielska,  Łukasz Szczerbiński,    Piotr Zabielski, Monika Imierska, Jacek Dadan,  Adam J. Krętowski, Ceramide Content in Liver Increases A long with Insulin Resistance in Obese Patients J Clin Med. 2019 Dec 12;8(12). pii: E2197. doi: 10.3390/jcm8122197.

  Impact Factor ISI 5,688

  MNiSW points: 140

   

  6.

  Anna Zalewska, Mateusz Maciejczyk, Julita Szulimowska, Monika Imierska, Agnieszka Błachnio-Zabielska High-Fat Diet Affects Ceramide Content, Disturbs Mitochondrial Redox Balance, and Induces Apoptosis in the Submandibular Glands of Mice, Biomolecules. 2019 Dec 15;9(12). pii: E877. doi: 10.3390/biom9120877.

  Impact Factor ISI 4,694

  MNiSW points: 100

   

  7.

  Mikucka-Niczyporuk A, Pierzynski P, Lemancewicz A, Kosinski P, Charkiewicz K, Knas M, Kacerovsky M, Blachnio-Zabielska A, Laudanski P. Role of sphingolipids in the pathogenesis of intrahepatic cholestasis. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2019 Nov 14;147:106399. doi: 10.1016/j.prostaglandins.2019.106399

  Impact Factor ISI 2,253

  MNiSW points: 100

   

  8.

  Sokolowska E, Blachnio-Zabielska A. The Role of Ceramides in Insulin Resistance. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Aug 21;10:577. doi: 10.3389/fendo.2019.00577. eCollection 2019.

  Impact Factor ISI 3.634

  MNiSW points: 100

   

  9.

  Sokołowska E, Błachnio-Zabielska AU. A Critical Review of Electroporation as A Plasmid Delivery System in Mouse Skeletal Muscle. Int J Mol Sci. 2019 Jun 6;20(11). pii: E2776. doi: 10.3390/ijms20112776.

  Impact Factor ISI 4.183

  MNiSW points: 100

   

  10.

  Marta Chacińska, Piotr Zabielski, Monika Książek , Przemysław Szałaj, Katarzyna Jarząbek, Iwona Kojta, Adrian Chabowski, Agnieszka Urszula Błachnio-Zabielska The Impact of OMEGA-3 Fatty Acids Supplementation on Insulin Resistance and Content of Adipocytokines and Biologically Active Lipids in Adipose Tissue of High-Fat Diet Fed Rats Nutrients 2019

  Impact Factor ISI: 4.171

  MNiSW points: 140

   

  11.

  Wang Y, Fouret G, Bonafos B, Blachnio-Zabielska A, Leroy T, Crouzier D, Barea B, Gaillet S, Moro C, Lecomte J, Coudray C, Feillet-Coudray C Long-term follow-up of muscle lipid accumulation, mitochondrial activity and oxidative stress and their relationship with impaired glucose homeostasis in high fat high fructose diet-fed rats.. J Nutr Biochem. 2019 Feb;64:182-197. doi: 10.1016/j.jnutbio.2018.10.021..

  Impact Factor ISI: 4.490

  MNiSW points: 100

   

  12.

  Sławomir Grycel , Adam R. Markowski , Hady Razak Hady ,Piotr Zabielski , Iwona Kojta, Monika Imierska, Jan Gorski, Agnieszka U. Blachnio-Zabielska Metformin treatment affects adipocytokines secretion and lipid composition in adipose tissues of diet-induced insulin resistant rats Nutrition. 2019. doi: 10.1016/j.nut.2019.01.019

  Impact Factor ISI: 3.591

  MNiSW points: 100

   

  13.

  Agnieszka U. Błachnio-Zabielska, Hady Hady Razak, Adam R. Markowski, Adam Kurianiuk, Alicja Karwowska, Jan Górski, Piotr Zabielski. Inhibition of ceramide de novo synthesis affects adipocytokine secretion and improves systemic and adipose tissue insulin sensitivity. Int J Mol Sci. 2018 Dec 11;19(12). pii: E3995  

  Impact Factor ISI 4.183

  MNiSW points: 30

   

  14.

  Adam Kurianiuk, Katarzyna Socha, Marek Gacko, Agnieszka Błachnio-Zabielska, Alicja Karwowska. The relationship between the concentration of cathepsin A, D and E and the concentration of copper and zinc and the size of the aneurysmal enlargement in the wall of the abdominal aortic aneurysm. Ann Vasc Surg. 2019 Feb;55:182-188. doi: 10.1016/j.avsg.2018.07.043

  Impact Factor ISI 1.179

  MNiSW points: 70

   

  15.

  Feillet-Coudray C, Fouret G, Vigor C, Bonafos B, Jover B, Blachnio-Zabielska A, Rieusset J, Casas F, Gaillet S, Landrier JF, Durand T, Coudray C Long-Term Measures of Dyslipidemia, Inflammation, and Oxidative Stress in Rats Fed a High-Fat/High-Fructose Diet. Lipids. 2019 Jan;54(1):81-97. doi: 10.1002/lipd.12128

  Impact Factor ISI: 2.144

  MNiSW points: 70

   

  16.

  Groth Dawid, Woźniewska Paulina, Olszewska Magdalena, Zabielski Piotr, Ładny Jerzy R., Dadan Jacek, Zalewska Anna, Błachnio-Zabielska Agnieszka, Diemieszczyk Inna, Krętowski Adam, Hady Razak Hady. Gender-related metabolic outcomes of laparoscopic sleeve gastrectomy in 6-month follow-up Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2019, 9 pp

  Impact Factor ISI: 1.147

  MNiSW points: 40

   

  17.

  Wojciak Paweł, Pawłuszewicz Patrycja, Diemieszczyk Inna, Komorowska-Wojtunik Ewa, Czerniawski Mikołaj, Krętowski Adam, Błachnio-Zabielska Agnieszka, Dadan Jacek, Ładny Jerzy R., Hady Razak Hady.  Laparoscopic sleeve gastrectomy: a study of efficency in treatment of metabolic syndrome components, comorbidities and influence on certain biochemical markers. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2019, 12 pp.

  Impact Factor ISI: 1.147

  MNiSW points: 40

   

  18.

  Niebrzydowska Maria, Duchnowska Emilia, Woźniewska Paulina, Gołaszewski Piotr, Sierżantowicz Regina, Świdnicka-Siergiejko Agnieszka, Ładny Jerzy Robert, Dadan Jacek, Błachnio-Zabielska Agnieszka, Hady Razak Hady. Ocena parametrów gospodarki lipidowej i węglowodanowej oraz chorób towarzyszących u pacjentów poddanych zabiegowi laparoskopowego przewiązania żołądka opaską regulowaną Postępy Nauk Medycznych 2019 : 32, 1, s. 4-18

  MNiSW points: 5

   

  19.

  Grycel Sławomir, Błachnio-Zabielska Agnieszka. Cukrzyca typu 2 - epidemiologia i farmakoterapia. Problemy Higieny i Epidemiologii 2019 : 100, 2, s. 75-81

   MNiSW points: 5

   

  20.

  Zabielski P, Daniluk J, Hady HR, Markowski AR, Imierska M, Górski J, Blachnio-Zabielska AU. The effect of high-fat diet and inhibition of ceramide production on insulin action in liver. J Cell Physiol. 2019 Feb;234(2):1851-1861. doi: 10.1002/jcp.27058.Impact Factor ISI: 4.522

  MNiSW points: 100

   

  21.

  Bandet CL, Mahfouz R, Véret J, Sotiropoulos A, Poirier M, Giussani P, Campana M, Philippe E, Blachnio-Zabielska A, Ballaire R, Le Liepvre X, Bourron O, Berkeš D, Górski J, Ferré P, Le Stunff H, Foufelle F, Hajduch E. Ceramide Transporter CERT Is Involved in Muscle Insulin Signaling Defects Under Lipotoxic Conditions. Diabetes. 2018 Jul;67(7):1258-1271

  Impact Factor ISI: 7.199

  MNiSW points: 45

   

  22.

  Bellini L, Campana M, Rouch C, Chacinska M, Bugliani M, Meneyrol K, Hainault I, Lenoir V, Denom J, Véret J, Kassis N, Thorens B, Ibberson M, Marchetti P, Blachnio-Zabielska A, Cruciani-Guglielmacci C, Prip-Buus C, Magnan C, Le Stunff H. Protective role of the ELOVL2/docosahexaenoic acid axis in glucolipotoxicity-induced apoptosis in rodent beta cells and human islets. Diabetologia. 2018 May 12. doi: 10.1007/s00125-018-4629-8.

  Impact Factor ISI: 7.113

  MNiSW points: 40

   

  23.

  Zabielski P, Hady HR, Chacinska M, Roszczyc K, Gorski J, Blachnio-Zabielska AU. The effect of high fat diet and metformin treatment on liver lipids accumulation and their impact on insulin action. Sci Rep. 2018 May 8;8(1):7249. doi: 10.1038/s41598-018-25397-6.

  Impact Factor ISI: 4.011

  MNiSW points: 40

   

  24.

  Zabielski P, Błachnio-Zabielska AU, Wójcik B, Chabowski A, Górski J. Effect of plasma free fatty acid supply on the rate of ceramide synthesis in different muscle types in the rat. PLoS One. 2017 Nov 2;12(11):e0187136. 

  Impact Factor ISI: 2,766

  MNiSW points: 35

   

  25.

  Chung JO, Koutsari C, Blachnio-Zabielska AU, Hames KC, Jensen MD. Effects of meal ingestion on intramyocellular ceramide concentrations and fractional de novo synthesis in humans. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2018 : 314, 2, s. E105-E114

  Impact Factor ISI: 4.125

  MNiSW points: 40

   

  26.

  Paweł Knapp, Lubomir Bodnar, Agnieszka Błachnio-Zabielska, Joanna Reszeć, Magdalena Świderska, Adrian Chabowski. Blood bioactive sphingolipids in patients with advanced serous epithelial ovarian cancer - mass spectrometry analysis. Archives of Medical Science  2018, 9 pp

  Impact Factor ISI: 2.380

  MNiSW points: 30

   

  27.

  Knapp P, Bodnar L, Błachnio-Zabielska A, Świderska M, Chabowski A. Plasma and ovarian tissue sphingolipids profiling in patients with advanced ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2017 Oct;147(1):139-144.

  Impact Factor ISI: 4.54

  MNiSW points: 40

   

  28.

  Charkiewicz K, Goscik J, Blachnio-Zabielska A, Raba G, Sakowicz A, Kalinka J, Chabowski A, Laudanski P. Sphingolipids as a new factor in the pathomechanism of preeclampsia - Mass spectrometry analysis. PLoS One. 2017 May 19;12(5):e0177601

  Impact Factor ISI: 2,766

  MNiSW points: 35

   

  29.

  Zabielski P, Chacinska M, Charkiewicz K, Baranowski M, Gorski J, Blachnio-Zabielska AU. Effect of metformin on bioactive lipid metabolism in insulin-resistant muscle. J Endocrinol. 2017 Jun;233(3):329-340.

  Impact Factor ISI: 4.012

  MNiSW points: 35

   

  30.

  Chung JO, Koutsari C, Blachnio-Zabielska AU, Hames KC, Jensen MD Intramyocellular Ceramides - Sub-Cellular Concentrations and Fractional De Novo Synthesis in Postabsorptive Humans.  Diabetes. 2017 Aug;66(8):2082-2091.. doi: 10.2337/db17-0082 

  Impact Factor ISI: 7.273

  MNiSW points: 45

   

  31.

  Blachnio-Zabielska AU, Chacinska M, Vendelbo MH, Zabielski P. The Crucial Role of C18-Cer in Fat-Induced Skeletal Muscle Insulin Resistance.  Cell Physiol Biochem. 2016;40(5):1207-1220.

  Impact Factor ISI: 5,104

  MNiSW points: 30

   

  32.

  Søgaard D, Østergård T, Blachnio-Zabielska AU, Baranowski M, Vigelsø AH, Andersen JL, Dela F, Helge JW. Training Does Not Alter Muscle Ceramide and Diacylglycerol in Offsprings of Type 2 Diabetic Patients Despite Improved Insulin Sensitivity. J Diabetes Res. 2016;2016:2372741

  Impact Factor ISI: 2,717

  MNiSW points: 25

   

  33.

  Tran TT, Postal BG, Demignot S, Ribeiro A, Osinski C, Pais de Barros JP, Blachnio-Zabielska A, Leturque A, Rousset M, Ferré P, Hajduch E, Carrière V. Short Term Palmitate Supply Impairs Intestinal Insulin Signaling via Ceramide Production. J Biol Chem. 2016 Jul 29;291(31):16328-38.

  Impact Factor ISI: 4.125

  MNiSW points: 35

   

  34.

  Laudanski P, Charkiewicz K, Kisielewski R, Kuc P, Koc-Zorawska E, Raba G, Kraczkowski J, Dymicka-Piekarska V, Chabowski A, Kacerovsky M, Jacobsson B, Zabielski P, Blachnio-Zabielska A. Plasma C16-Cer levels are increased in patients with preterm labor. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2016 Mar;123:40-5.

  Impact Factor ISI: 2,640

  MNiSW points: 25

   

  35.

  Hage Hassan R, Pacheco de Sousa AC, Mahfouz R, Hainault I, Blachnio-Zabielska A, Bourron O, Koskas F, Górski J, Ferré P, Foufelle F, Hajduch E. Sustained action of ceramide on the insulin signaling pathway in muscle cells: Implication of the double-stranded RNA activated protein kinase. J Biol Chem. 2016 Feb 5;291(6):3019-29..

  Impact Factor ISI: 4,125

  MNiSW points: 35

   

  36.

  Coudray C, Fouret G, Lambert K, Rieusset J, Blachnio-Zabielska A, Lecomte J, Ebabe Elle R, Badia E, , Murphy MP, Feillet-Coudray C. A mitochondrialtargeted ubiquinone modulates muscle lipid profile and improves mitochondrial respiration in obesogenic diet-fed rats . Br J Nutr. 2016 Apr 14;115(7):1155-66

  Impact Factor ISI: 3.706

  MNiSW points: 35

   

  37.

  Chacińska M, Zabielski P, Grycel S, Błachnio-Zabielska A. The role of adipose tissue and excess of fatty acids in the induction of insulin resistance in skeletal muscle.  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej,. 2016 Nov 14;70(0):1142-1149

  Impact Factor ISI: 0,69 

  MNiSW points: 15.000